Rozszerzona analiza wtrąceń / porowatości

Ulepszony moduł Enhanced Porosity/Inclusion Analysis w wersji 3.0 pozwala na wykrycie defektów w odlewach bez niszczenia próbek i stosowania mikroskopów. W rezultacie moduł ten może zastąpić tradycyjne niszczące i zajmujące dużą ilość czasu metody badania bazujące na obrazach mikroskopowych.
Moduł jest zgodny z normą P202 oraz P201 dla badania porowatości odlewów z metali nieżelaznych stworzonych przez VDG (German Association of Foundry Specialists) oraz oficjalnie zatwierdzonych przez niemiecką firmę Volkswagen.

 

MODUŁ: 
  • jest zgodny z normą P 202 (VW 50093) oraz P 201 (VW 50097)
  • eliminuje potrzebę tradycyjnych badań niszczących próbki z użyciem zgładów i mikroskopów
  • automatycznie określa rozmiar defektów na przekrojach skanu CT
  • pozwala na stworzenie automatycznych szablonów bez konieczności analizy manualnej
CASP System – Twój partner w dziedzinie Badań Nieniszczących i Automatyki Przemysłowej!
Beam IT