Kontakt

Skontaktuj się z nami

W razie jakichkolwiek pytań związanych z naszą ofertą prosimy
o kontakt od poniedziałku – piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Dane spółki:
Regon: 278307303
Spółka jest podatnikiem podatku VAT od towarów i usług
Numer identyfikacyjny NIP: 6321873261
Forma prawna spółki: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Rejestr Handlowy: KRS nr 0000218980
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN
Rachunek bankowy: mBank S.A. OK Katowice
nr konta: 24 1140 1078 0000 5092 5000 1001

Napisz do nas
Lokalizacja

Casp System Sp. z o.o.

Casp System Sp. z o.o.
43-603 Jaworzno, ul. Puszkina 2
NIP: PL 6321873261
tel.: +48 32 720 24 04 | +48 32 614 12 29
fax: +48 32 614 09 19 | +48 32 750 56 06
GSM: +48728 929 408
mail: ndt@casp.pl
CASP System – Twój partner w dziedzinie Badań Nieniszczących i Automatyki Przemysłowej!
Beam IT