Firma YXLON posiada ponad 10 lat doświadczenia z cyfrowymi detektorami płaskimi, posiada swoich przedstawicieli w komitetach ASTM International, oraz  BAM (Niemiecki Federalny Instytut Badań Materiałowych oraz Testów), biorąc aktywny udział w tworzeniu norm i wytycznych dla badań radiografii cyfrowej i tomografii komputerowej.  Dzięki posiadanemu doświadczeniu firma Yxlon wnosi wkład w  tworzenie nowych detektorów współpracując z czołowymi dostawcami detektorów cyfrowych.

CASP System – Twój partner w dziedzinie Badań Nieniszczących i Automatyki Przemysłowej!
Beam IT