Analiza zjawiska transportu

Całkowicie nowy moduł Transport Phenomena pozwala na obliczanie właściwości materiałowych poprzez przeprowadzanie wirtualnych eksperymentów na danych CT np. próbkach skał, gleby, materiałów porowatych lub kompozytach. Moduł przeprowadza analizę bezpośrednio na danych voxelowych nie wymaga siatki mesh.

MODUŁ:
 • pozwala na przeprowadzenie symulacji pore-scale bezpośrednio na danych CT materiałów porowatych lub wielko materiałowych
 • używa analiz z użyciem wirtualnego przepływu oraz dyfuzji do obliczenia homogenicznych własności materiałowych takich jak:
  • przepuszczalność bezwzględna (absolute permeability)
  • krętość kanałów porowych (tortuosity)
  • współczynnik formacji (formation factor)
  • dyfuzyjność cząsteczkowa (molecular diffusivity)
  • opór elektryczny (electrical resistivity)
  • przewodność cieplna (thermal conductivity)
  • porowatość (porosity)
 • oblicza wartości tensorowe dla anizotropowych próbek

Moduł Capillary Pressure (cześć moduł Transport Phenomena): 

 • moduł dostarcza informacje na temat ilości, która jest użyta np. w geologii do scharakteryzowania próbek gleby i ziemi
 • oblicza rozmieszczenie wielkości porów oraz krzywą ciśnienia kapilarnego dla skanowanych porowatych materiałów
 • pozwala na przeprowadzenie analizy MICP
CASP System – Twój partner w dziedzinie Badań Nieniszczących i Automatyki Przemysłowej!
Beam IT