Moduł pomiarów współrzędnościowych

Moduł pomiarowy Coordinate Measurement pozwala na kontrole nawet najbardziej niedostępnych powierzchni. Moduł pozwala na wpasowanie geometrii takich jak walce, płaszczyzn, okręgi bezpośrednio na danych 3D uzyskanych ze skanów CT oraz na ich pomiary. Wszystkie wyniki uzyskane za pomocą modułu Coordinate Measurement mogą by zapisane zarówno graficznie jak i statystycznie za pomocą łatwej dla użytkownika opcji raportowania. Moduł pozwala na przedstawienie wyników nie tylko w formie trójwymiarowych modeli, ale również, w formie dwuwymiarowych rysunków.
W najnowszej wersji znacząco została poprawiona funkcja dopasowywania metodą Best-fit oraz dodano nowe metody rejestracji obiektów względem układu współrzędnych.

 

MODUŁ OFERUJE: 
 • pomiary na chmurach punktów, siatkach trójkątów, modelach CAD oraz danych voxselowych
 • szereg funkcji pomiarowych oraz wyznaczania tolerancji GD&T zgodnie z normą DIN EN ISO 1101
 • opcje dopasowania obiektów dostosowań dla każdego typu danych (vokxele, CAD, mesh, chmury punktów)
 • dopasowanie obiektów z ograniczeniem niektórych punktów swobody
 • rozszerzone dopasowanie techniką 3-2-1
 • dopasowanie bazujące na cecha geometrycznych (feature-based registration)
 • możliwość określenia tolerancji dopasowania
 • liniowe i powierzchniowe profile tolerancji
 • więcej możliwości konstrukcyjnych na elementach geometrycznych
 • możliwość określenia maks/min punktu dopasowania elementu
 • zmniejszenie niepewność pomiarowych dzięki generowaniu automatycznych fit pointów na mierzonych geometriach
 • możliwość przygotowania planu inspekcyjnego bazującego na modelach CAD, mesh lub nawet innym skanie CT
 • możliwość zapisu danych do VGMetrologu 3.0
 • oprogramowanie VGStudio MAX 3.0 posiada certyfikat Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), Niemieckiego instytutu miar.
CASP System – Twój partner w dziedzinie Badań Nieniszczących i Automatyki Przemysłowej!
Beam IT