VGStudio MAX 3.0

VGStudio MAX 3.0 to oprogramowanie wysokiej klasy, stworzone przez firmę Volume Graphics, jako część pakietu produktów do wizualizacji i analizy danych z tomografii komputerowej. W połączeniu z opcjonalnymi modułami dodatkowymi:

 • Coordinate Measurement
 • Nominal/Actual Comparison
 • Wall Thickness Analysis
 • Porosity/Inclusion Analysis
 • Enhanced Porosity/Inclusion Analysis
 • Fiber Composite Material Analysis
 • Transport Phenomena
 • Foam Structure Analysis

VGStudio MAX 3.0 stało się standardem dla przemysłowej analizy danych voxelowych z zakresu badań nieniszczących dla kontroli jakości, badań i produkcji.

OPROGRAMOWANIE OFERUJE:
 • przyjazne dla użytkownika funkcje segmentacji, analiz oraz wizualizacji
 • możliwość przetwarzania natywnych plików wokselowych, chmur punktów, siatek mesh, oraz plików CAD
 • makra i szablony dla automatyzacji procesów
 • dodatkowe moduły rozszerzające funkcjonalność

 

NOWOŚCI W WERSJI 3.0:

Interfejs użytkownika

 • nowy ulepszony interfejs użytkownika. Dodatkowo do wersji jasnej interfejsu stworzony została wersja ciemna bardziej dostosowana do pracy z obrazami w skali szarości.

Wydajność 

 • oprogramowanie zostało całkowicie zmodfikowane tak, aby w pełni wykorzystać obecnie dostępne podzespoły jednostek przetwarzania.
 • wsparcie dla technologii dysków SDD oraz SDD RAID
 • moduł rekonstrukcji oraz Transport Phenomena mają możliwość wykonywania obliczeń za pomocą GPU
 • możliwość importu niepełnej informacji o skali szarości modelu bez utraty wyników analiz w przypadku mniej wydajnych jednostek obliczeniowych

Integralność i bezpieczeństwo danych 

 • zabezpieczenie surowych danych RAW przed niechcianymi zmianami i manipulacją
 • usprawniona funkcja otwierania pików przy dostępie wielu użytkowników
 • opcja tworzenia jednego pliku projektu zawierającego wszystkie pliki i foldery w tym dane źródłowe RAW

Praca z rożnymi typami danych 

 • możliwość przetwarzania natywnych plików voxelowych, chmur punktów, siatek mesh, oraz plików CAD
 • redukcja niepotrzebnych pomiarów dzięki optymalizacji dopasowań geometrii dla każdego typu danych.
 • uszkodzą dane CAD oraz mesh mogą zostać naprawione i zoptymalizowane podczas importu
 • szybszy render plików CAD oraz mesh
 • możliwość konwersji plików:
  • CAD, mesh –>voxel
  • Voxel –> mesh
  • Mesh –> chmura punktów
  • Chmura punktów -> mesh
 • obszary zainteresowań mogą być tworzone na wszystkich typach danych nie tylko voxelowych i mogą zostać użyte do późniejszych analiz (nominal / actual comparisons and wall thickness analyses)
 • tworzenie szablonów obszarów zainteresowań na modelu CAD przed skanem CT w połączeniu z szablonami pomiarowymi pozwala na szybką i automatyczną inspekcję

Zakładki 

 • zakładki pozwalają na szybkie przejście pomiędzy różnymi widokami projektu wraz z wynikami analiz
 • możliwość importu i eksportu zakładek i dodania jej do innego zestawu danych.

Matematyczne operacje na danych 

 • łączenie, odejmowanie, cześć wspólna
 • obliczenie lokalnego minimum i maksimum danych
 • wykresy bazujące na danych voxelowych
 • łączenie danych zeskanowanych różnymi metodami w sensowny zestaw danych

Ewaluacje 

 •  zapisywanie kompleksowych planów inspekcji w celu automatyzacji procesu inspekcji

Makra i szablony

 • makra to wygodny sposób na automatyzację procesu. W nowej wersji zostały ulepszone o nowe koncepcie
 • możliwość łączenia ze sobą poszczególnych makr w jedno
 • analiza może odbyć się poprzez uruchomienie poszczególnego makra lub poprze funkcje batch processing umożliwiające analizę większej ilości plików

Podstawowe pomiary 

 • pomiar skali szarości
 • pomiar odległości
 • pomiar kątów
 • możliwość stworzenia makra z pomiarami

Narzędzie segmentacji 

 • pozwala na podział danych na pojedyncze części
 • dostępne manualne oraz półautomatyczne narzędzia zaznaczania
 • możliwość ograniczenia analiz i wizualizacji do wysegmentowanych regionów
 • tworzenie ROI (regionów zainteresowań) za pomocą obiektów przycinania

Wizualizacje

 • funkcja zdjęcia w zdjęciu. Pozwala na dodanie miniatury obiektu obrazującej położenie danego przekroju.
 • ulepszona płynność animacji
 • dwa trybu tworzenia animacji: klasyczny z pełną funkcjonalnością oraz uproszczony bazujący na klatkach kluczowych.
 • możliwość tworzenia widoków rozstrzelonych

Praca z wygiętymi strukturami 

 •  tryb widoku non-planar pozwala na rozwinięcie cylindrycznych obiektów lub wyrównać wygięte powierzchnie a następnie przeglądać je slajd po slajdzie. Funkcja działa nie tylko z cylindrycznymi obiektami, ale również z powierzchniami free form
 • dzięki ponownemu próbkowaniu non-planar oprogramowanie pozwala na segmentacje na rozwiniętych płaszczyznach oraz na przeniesienie zaznaczenia na płaszczyzny oryginalne
 • tryb widoku thick slab pozwala na złączenie ze sobą paru slajdów w rzucie w jeden. Dzięki czemu poprawia się widzialność elementów na slajdzie.
CASP System – Twój partner w dziedzinie Badań Nieniszczących i Automatyki Przemysłowej!
Beam IT