VGStudio

VGStudio jest rozwiązaniem wysokiej klasy, przeznaczonym do wizualizacji danych voxelowych. VGStudio to oprogramowanie ekonomiczne, zapewniające wiele opcji wizualizacji  dających szczegółowe informacje o danych z tomografii komputerowej i zawiera możliwość tworzenia imponujących animacji. W połączeniu z opcjonalnie dostępnym modułem CT Reconstruction, oprogramowanie VGStudio jest rozwiązaniem do wizualizacji i rekonstrukcji.

VGStudio oparte jest na tej samej technologii wizualizacji co VGStudio MAX i zapewnia te same obrazy względem wszystkich 3 osi jak również obraz 3D. Wartości szarości mogą zostać sklasyfikowane a dane pokolorowane w zależności od wartości szarości, tworząc przejrzyste spojrzenie na zrekonstruowaną objętość. Zapewnione są również obiekty docinające są w celu „docięcia” modelu 3D w dowolnym kierunku.  W oprogramowaniu dostępne są także podstawowe funkcje pomiarowe w celu szybkiego określania ilościowego odległości, kątów itp.

 

PODSTAWOWA FUNKCJONALNOŚĆ:
  • wizualizacja
  • docinanie i pozycjonowanie obiektów
  • import i eksport danych
  • zarządzanie obiektami
  • analiza danych i funkcje pomiarowe
  • animacja
  • dokumentacja wyników
CASP System – Twój partner w dziedzinie Badań Nieniszczących i Automatyki Przemysłowej!
Beam IT