Y.TireAXIS

Y.TireAXIS do w pełni zautomatyzowanej inspekcji.

W pełni zautomatyzowana analiza obrazów RTG zapewnia stałą wysoką jakość w produkcji opon. Wady, bąble powietrzne lub ciała obce są wykrywane bez żadnej ingerencji ze strony operatora – w każdej oponie.

  • w pełni zautomatyzowana inspekcja opon bez udziału operatora
  • powtarzalne decyzje inspekcyjne umożliwiające kontrolowany proces badania
  • konfigurowalne programy inspekcyjne
  • stosowane na całym świecie do kontroli opon

Kontrola opon może być kompletnie zautomatyzowana (ADR) poprzez stosowanie Y.TireAXIS (Automatyczny system inspekcji RTG). Pozwala to na eliminację problemów powstałych ze względu na błędy lub zmęczenie operatora, elementy odciągające uwagę czy tez subiektywne oceny. Wyniki inspekcji są powtarzalne i powodują znaczy wzrost jakości procesu.

W inspekcji RTG opon pojazdów osobowych oraz ciężarówek, oprogramowanie opracowane przez firmę YXLON ma możliwość automatycznej identyfikacji typowych anomalii które mogą powstać podczas produkcji.

Wszystkie części opon zostają poddane inspekcji. Typowe aplikacje inspekcyjne zawierają:

  • centrowanie, szerokość i kąt opasów opony
  • pozycjonowanie fartucha oraz mankietu opony
  • szczegółowa ocena drutów stalowych w opasach
  • bąble powietrzne, ciała obce

Oprogramowanie jest zintegrowane z normalnym procesem inspekcji w systemie Y.MTIS. Ostateczna ocena obrazu RTG jest teraz wykonywana przez oprogramowanie a nie operatora jak dotychczas.

Mniej rozbudowana wersja, Y.TireASSIST może być stosowane do wsparcia działania operatora oraz jako poziom wejściowy do automatycznej inspekcji RTG.

CASP System – Twój partner w dziedzinie Badań Nieniszczących i Automatyki Przemysłowej!
Beam IT