Y.Al

Y.Al – w pełni zautomatyzowana inspekcja RTG kół.

Firma YXLON od wielu lat oferuje niezawodne, w pełni zautomatyzowane systemy inspekcji kół działające w oparciu o oprogramowanie Y.AI (Automatyczny inspektor). Jako pionier w zakresie automatyzacji  badań , oprogramowanie Y.AI jest standardowym produktem do inspekcji kół.

  • wysoka wydajność
  • niezawodne wyniki inspekcji
  • łatwe ustawienie nowych programów inspekcji w kilka minut

Y.AI to wysoce wydajne oprogramowanie do w pełni zautomatyzowanej kontroli RTG lekkich metalowych odlewów kół bez udziału operatora. Automatyczne monitorowanie jakości obrazu zapewnia niezmienny poziom inspekcji. Wraz z doskonałą stabilnością mechaniczną systemu Y.MU231, automatyczne wyniki mają wysoką, powtarzalną dokładność. Poprzez podział obrazu RTG na ROI (obszary zainteresowania), możliwe jest ustawienie indywidulanych parametrów do inspekcji różnych części koła. Pozwala to na pomiar i klasyfikację wad kół z najwyższą precyzją, obniżając tym samym współczynnik pseudo-odrzutów do minimum.

Oprogramowanie jest ciągle rozwijane i dostosowywane, by sprostać wymogom aplikacji klientów oraz normom obowiązującym w przemyśle. Dane z inspekcji mogą być archiwizowane a proces produkcji może być optymalizowany przy użyciu statystyk dostępnych online.

CASP System – Twój partner w dziedzinie Badań Nieniszczących i Automatyki Przemysłowej!
Beam IT