CamScan 50

System do wykrywania wad takich jak nadpalenia ścierne czy wady spowodowane obróbką cieplną na częściach o małej objętości.  CamScan 50 został zaprojektowany do spełnienia wymogów kontroli jakości małych i średnich symetrycznych części jak wały samochodów osobowych.

  • Wejściowy poziom systemu do inspekcji metodą analizy szumów Barkhausena z możliwościami dostosowania do różnych aplikacji
  • Jedno stanowisko może zostać wyposażone w kilka różnych ramion i czujników w celu wykrywania dużej różnorodności powierzchni i części
  • Może zostać umieszczony obok linii produkcyjnej w celu badań próbek i dostosowywania ustawień i parametrów obróbki mechanicznej lub w laboratorium w celach badań nad materiałami
  • Zacisk z dwoma typami szczęk i jednym środkiem napędowym
  • Rączka do ręcznego obrotu
  • Zacisk typu „konik” z pokrętłem do precyzyjnego dostosowania
  • Jedno ramię czujnika w standardzie, dodatkowe ramiona dostępne jako opcje
  • Standardowa rama – 1150 mm, inne wymiary jako opcje
Analizatory
Czujniki
  • Obszar pomiaru określa wymiary i kształt czujnika szumów Barkhausena. Jeden system może być wyposażony w kilka różnych typów czujników. Więcej o czujnikach dowiesz się z: Czujniki szumów Barkhausena
Oprogramowanie
CASP System – Twój partner w dziedzinie Badań Nieniszczących i Automatyki Przemysłowej!
Beam IT