Xtronic software
XTronic

XTronic służy do prowadzenia badań systemami Xstress, od wykonywania pomiarów do obliczeń naprężeń szczątkowych lub wartości nieprzemienionego austenitu. Oprogramowanie XTronic jest zgodne z nowymi normami europejskimi EN 15305 dotyczącymi badań naprężeń szczątkowych za pomocą RTG.

Łatwo dostępne narzędzie do pomiarów

XTronic ma potężny interfejs graficzny. Ustawianie parametrów oraz tworzenie i wykonywanie nowych planów pomiarowych jest szybkie i proste nawet przy badaniu elementów o złożonych kształtach. Narzędzia pomiarowe i do pracy z danymi są łatwo dostępne w zakładkach głównej i pomiarowej. Zakładki te mogą zostać ukryte lub przemieszczone wedle potrzeb. Połączenia, lampy RTG i ustawienie mocy są dostępne z poziomu narzędzia sterowania RTG. Boczna belka Sterowanie RTG szybki i wygodny dostęp do wszystkich narzędzi do rozpoczęcia pomiaru. Jeśli nie jest potrzebna, belka boczna może zostać ukryta w celu uzyskania dodatkowego miejsca na ekranie co pozwoli na wygodniejsze przeglądanie wyników pomiaru.

Dane pomiarowe w czasie rzeczywistym

Wszystkie istotne dane pomiarowe są widoczne w czasie rzeczywistym w oknie pomiaru.  Dodatkowo można wyświetlić w łatwy sposób rozprowadzenie natężenia w różnych fazach analizy i w różnych skalach. Oprogramowanie aktualizuje wykresy i wyniki pomiaru po każdej zakończonej fazie pomiaru. Funkcja autozapisu pomaga w zabezpieczeniu danych pomiarowych przed utratą.

XTronic umożliwia również pomiary naprężeń w trybie zmodyfikowanego χ oraz ω. Najczęściej stosowanym trybem jest zmodyfikowany χ ale okazjonalnie geometria części może sprawić że praca w nim jest niepraktyczna lub niemożliwa. W takiej sytuacji tryb ω jest lepszą opcją, np. w przypadku pomiaru kół zębatych w kierunku osiowym.

Ustawienia pomiarowe są łatwo dostępne, a dzięki temu że widoczne są jednocześnie w jednym oknie, można je w prosty sposób modyfikować.

Narzędzie projektowania pozwala na połączenie wielu pomiarów naprężeń i austenitu i automatyczne generowanie wykresów i tabel z wynikami. Typowe zastosowanie to np. profile głębokości. Każdy projekt może zawierać kilka serii pomiarowych. Narzędzie projektowe jest w pełni zintegrowane z oprogramowaniem i nie wymaga dużego zaangażowania sprawiając że dostęp do danych jest znacznie łatwiejszy. Zakładka z wykresami zawiera np. profil głębokości wraz z wszystkimi wynikami pomiarów z danej serii. Wykres profilu naprężeń może być wyświetlany z szczegółami, np. belkami błędów.

Wśród wielu różnych metod obliczeń, to metoda zaawansowanego dopasowania wartości szczytowych może zostać wykorzystana do kalkulacji naprężeń szczątkowych oraz wartości austenitu nieprzetworzonego.

Casp System Dofinansowanie
Wdrożenie systemu klasy B2B automatyzującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy CASP System i Partnerami biznesowymi firmy.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2002 - 2021 © Copyright Caspsystem www.caspsystem.pl / Polityka prywatności / Zastrzeżenia prawne / Kontakt