Xtronic software
XTronic

XTronic służy do prowadzenia badań systemami Xstress, od wykonywania pomiarów do obliczeń naprężeń szczątkowych lub wartości nieprzemienionego austenitu. Oprogramowanie XTronic jest zgodne z nowymi normami europejskimi EN 15305 dotyczącymi badań naprężeń szczątkowych za pomocą RTG.

Łatwo dostępne narzędzie do pomiarów

XTronic ma potężny interfejs graficzny. Ustawianie parametrów oraz tworzenie i wykonywanie nowych planów pomiarowych jest szybkie i proste nawet przy badaniu elementów o złożonych kształtach. Narzędzia pomiarowe i do pracy z danymi są łatwo dostępne w zakładkach głównej i pomiarowej. Zakładki te mogą zostać ukryte lub przemieszczone wedle potrzeb. Połączenia, lampy RTG i ustawienie mocy są dostępne z poziomu narzędzia sterowania RTG. Boczna belka Sterowanie RTG szybki i wygodny dostęp do wszystkich narzędzi do rozpoczęcia pomiaru. Jeśli nie jest potrzebna, belka boczna może zostać ukryta w celu uzyskania dodatkowego miejsca na ekranie co pozwoli na wygodniejsze przeglądanie wyników pomiaru.

Dane pomiarowe w czasie rzeczywistym

Wszystkie istotne dane pomiarowe są widoczne w czasie rzeczywistym w oknie pomiaru.  Dodatkowo można wyświetlić w łatwy sposób rozprowadzenie natężenia w różnych fazach analizy i w różnych skalach. Oprogramowanie aktualizuje wykresy i wyniki pomiaru po każdej zakończonej fazie pomiaru. Funkcja autozapisu pomaga w zabezpieczeniu danych pomiarowych przed utratą.

XTronic umożliwia również pomiary naprężeń w trybie zmodyfikowanego χ oraz ω. Najczęściej stosowanym trybem jest zmodyfikowany χ ale okazjonalnie geometria części może sprawić że praca w nim jest niepraktyczna lub niemożliwa. W takiej sytuacji tryb ω jest lepszą opcją, np. w przypadku pomiaru kół zębatych w kierunku osiowym.

Ustawienia pomiarowe są łatwo dostępne, a dzięki temu że widoczne są jednocześnie w jednym oknie, można je w prosty sposób modyfikować.

Narzędzie projektowania pozwala na połączenie wielu pomiarów naprężeń i austenitu i automatyczne generowanie wykresów i tabel z wynikami. Typowe zastosowanie to np. profile głębokości. Każdy projekt może zawierać kilka serii pomiarowych. Narzędzie projektowe jest w pełni zintegrowane z oprogramowaniem i nie wymaga dużego zaangażowania sprawiając że dostęp do danych jest znacznie łatwiejszy. Zakładka z wykresami zawiera np. profil głębokości wraz z wszystkimi wynikami pomiarów z danej serii. Wykres profilu naprężeń może być wyświetlany z szczegółami, np. belkami błędów.

Wśród wielu różnych metod obliczeń, to metoda zaawansowanego dopasowania wartości szczytowych może zostać wykorzystana do kalkulacji naprężeń szczątkowych oraz wartości austenitu nieprzetworzonego.

CASP System – Twój partner w dziedzinie Badań Nieniszczących i Automatyki Przemysłowej!
Beam IT