Xstress Studio

Xstress Studio 2
Xstress Studio
 • Sterowanie działaniem sprzetu: detektory, silniki DC, zasilacz, przesłona, funkcje zabezpieczeń, napięcie i natężenie prądu itp
 • Automatyczna kalibracja przy wykorzystaniu wzorców w celu ustawienia odległości od dyfraktometru do badanego elementu
 • Zarządzanie projektami do pomiaru rozłożenia głębokości oraz wszelkiego rodzaju pomiarów mapujących
 • Funkcje biblioteki parametrów materiałów
 • Kalkulator teoretycznej pozycji szczytowej danego materiału i wartości promieniowania
 • Tryby pomiarowe zmodyfikowany χ oraz Ω
 • Określanie zmiany wartości szczytowej najbardziej znanymi metodami jak np. korelacja krzyżowa lub metoda dopasowania wartości szczytowej
 • Dopasowanie wartości szczytowej z 10 różnymi funkcjami:  Gauss, Lorentz, Zmodyfikowany Lorentz, Pośredni Lorentz, Pearson VII, Rozdzielony Pearson VII, Pseudo-Voigt, Rozdzielony Pseudo-Voigt, Voigt and Rozdzielony Voigt
 • Obliczenia tensora naprężeń oraz naprężeń głównych
 • Format plików JSON
 • W zgodności z normą EN 15305:2008
 • Metody obliczeń
  • Przygotowanie danych
  • Wartości szczytowe
  • Przesunięcie wartości szczytowych (określenie pozycji linii dyfrakcji)
  • Naprężenia normalne i ścinające
  • Tensor naprężeń
  • Naprężenia główne
  • Statystyka
  • Profil głębokości
CASP System – Twój partner w dziedzinie Badań Nieniszczących i Automatyki Przemysłowej!
Beam IT