Y.CT Tire

Y.CT Tire– System CT do projektowania opon

System tomografii komputerowej Y.CT Tire zapewnia szczegółowe spojrzenie do wnętrza struktury opony. Tomografia komputerowa to jedyna technologia pozwalająca na rzeczywiste, trójwymiarowe odwzorowanie opony oraz koła, bardzo wartościowych informacji do celów badawczo-rozwojowych.

  • pełna informacja 3D o elementach opony
  • obrazy wysokiej rozdzielczości dla badań oraz rozwoju
  • szeroki zakres zastosowań, w tym przy zamontowaniu na koło
  • jednostka do testów opon w warunkach rzeczywistego obciążenia

Dzięki systemowi Y.CT Tire firma YXLON wprowadziła nowoczesną tomografię komputerową również do przemysłu oponowego. Zaprojektowany specjalnie do takich aplikacji, system zapewnia dotychczas niedostępny trójwymiarowy wgląd do opony. Istnieje możliwość identyfikacji i pomiaru grubości, położenia oraz odległości od siebie drutów w pasie opony. W specjalnych aplikacjach istnieje nawet możliwość odróżnienia poszczególnych związków chemicznych gumy.

Sytuacje z realistycznym obciążeniem mogą zostać odtworzone przy użyciu specjalnej jednostki do symulacji warunków. System wyświetla zniekształcenie opony oraz jej wewnętrzną strukturę w trakcie nacisku. Daje to znaczną przewagę w badaniach i rozwoju.

CASP System – Twój partner w dziedzinie Badań Nieniszczących i Automatyki Przemysłowej!
Beam IT