YXLON CT Modular

Odkryj różnicę w elastyczność- najbardziej zaawansowany system tomografii komputerowej.

  • system pozwala na badanie w szerokim zakresie
  • zwarta konstrukcja z możliwością wyboru 2 detektorów i 2 lamp
  • dodatkowe możliwości takie jak: laminografia lub technika Helical CT

Czy masz zróżnicowany zakres badania? Czy szukasz idealnego rozwiązania do badania zarówno dla małych i dużych elementów? Wybierz dla maksymalnej elastyczności odpowiednią konfigurację sprzętową poprzez dobór zestawu lamp i detektorów tak by dostać rozwiązanie idealne do twoich potrzeb.
System dedykowany do zastosowań pomiarowych, badania małych lub dużych odlewów, przemysłu lotniczego w zakresie badań metali, kompozytów i wielu innych.
Dzięki możliwości adaptacji lampy 600kV mamy możliwość na wzrost penetracji badanego detalu lub skrócenie czasu względem lampy 450kV. Połączenie dwóch lamp pozwala na prowadzenie badań w tym zakresie inspekcji, który jest dla nas bardziej interesujący.
Solidna granitowa baza gwarantuje ogromną precyzję, trwałość i odporność na zmiany temperaturowe.
Dzięki technice Helical możemy zrezygnować z ręcznego łączenia obrazów i wykonywać skany części długich przy zachowaniu jednakowej jakości w całym badanym detalu. Wskazania niewidoczne w inspekcji 2D lub gdy rozmiar próbki wyklucza badanie tomografią komputerową, tworzą problemy w detekcji i ograniczają możliwości inspekcyjne. Dzięki technice laminografii otrzymamy informacje o zalegających wadach otrzymując obraz 2,5D z pełnym pakietem informacji.

Casp System Dofinansowanie
Wdrożenie systemu klasy B2B automatyzującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy CASP System i Partnerami biznesowymi firmy.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2002 - 2021 © Copyright Caspsystem www.caspsystem.pl / Polityka prywatności / Zastrzeżenia prawne / Kontakt
Beam IT