Xstress Robot

Xstress Robot jest zaawansowanym analizatorem rentgenowskim naprężeń działającym w oparciu o technikę liniowych czujników półprzewodnikowych. Umożliwia łatwe wykonywanie pomiarów dyfrakcji rentgenowskiej nawet części o złożonej geometrii, niezależnie od tego czy są małe czy duże.

 

 • Nieniszczący
 • Dokładny 6-osiowy robot przemysłowy (dodatkowa oś dostępna opcjonalnie)
 • Możliwe jest automatyczne mapowanie na częściach o dużej złożoności geometrycznej jak np. łopatki turbin
 • Zabudowa ruchoma lub stała z kabiną bezpieczeństwa
 • Łatwa wymiana lamp RTG (Cr, Cu, Co, Fe, V, Ti, Mn) która sprawia że możliwy jest pomiar różnych materiałów
 • Trzy odległości pomiarowe w standardzie: 50, 75 oraz 100 mm
 • Dwa detektory NMOS
 • Natychmiast dostosowywalne  kąty 2θ
 • Oprogramowanie XTronic do wykonywania pomiarów i wykonywania obliczeń naprężeń szczątkowych a także (opcjonalnie) kalkulacji austenitu nieprzemienionego
 • Tryby pomiaru d-sin²χ oraz Ω w standardzie

Dwa symetrycznie rozmieszczone detektory NMOS

 • standardowa szerokość detektora 30°
 • inne detektory dostępne jako opcje

2θ-zakres pracy detektorów

 • płynne dostosowanie w zakresie 110° do 165°
 • mniejsze kąty jako opcja z specjalnymi detektorami

Standardowa odległość pomiaru 50 mm

Wymienne kolimatory

 • krótkie i długie kolimatory o wielkości otworów 1/2/3/4/5 mm
 • specjalne kolimatory dostępne jako opcje

Lampa RTG

 • Standardowo Lampa Cr – maks. moc 30 kV/9 mA/270 W

Xstress main unit (high voltage generator)

 • X-ray power supply 5–30 kV/0–10 mA freely adjustable within limits
 • self-contained liquid cooling system
 • includes all interlocks required for complete safety
 • universal power input

Główna jednostka Xstress (generator wysokiego napięcia)

 • Zasilanie RTG 5–30 kV/0–10 mA dowolnie dostosowywalne w zakresie pracy
 • samowystarczalny układ chłodzenia cieczą
 • zawiera wszystkie zabezpieczenia do zapewnienia pełnego bezpieczeńśtwa
 • uniwersalne wejście zasilania

Oprogramowanie XTronic

 • W pełni przystosowane oprogramowanie do systemu Windows, wykorzystujące możliwość wielozadaniowości
 • Sterowanie pracą sprzętu: detektory, silniki DC, zasilacz, przesłona, funkcje bezpieczeństwa, napięcie i prąd, itp.
 • Zautomatyzowana kalibracja z wzorcami umożliwiającymi ustawienie do pracy na określonych odległościach
 • Manager projektów do pomiarów rozmieszczenia głębokości oraz pomiarów mapujących
 • Funkcja biblioteki dla parametrów materiałów
 • Zmodyfikowany tryb d-sin2χ oraz Ω
 • Określenie przesunięcia wartości szczytowych za pomocą najbardziej znanych metod
 • Dopasowanie wartości szczytowych za pomocą ośmiu różnych funkcji oraz trzech opcji: Gauss, Lorentz, Zmofyfikowany Lorentz, Pośredni Lorentz, Pearson VII, Rozdzielony Pearson VII, Pseudo-Voigt oraz Podzielony Pseudo-Voigt
ANSI N43.3 – 1993
 • Zgodny z lub przewyższający wymagania normy ANSI N43.3 – 1993 oraz innych standardów przemysłu dotyczące stosowania otwartej wiązki RTG
 • Spełnia ogólne wymogi bezpieczeństwa dyfraktometrów RTG
Xstress Robot Resst
Xstress Robot Linear
Safety wall
CASP System – Twój partner w dziedzinie Badań Nieniszczących i Automatyki Przemysłowej!
Beam IT