Xstress G3

Dyfraktometr rentgenowski Xstress G3 daje możliwość dostępu do ograniczonych przestrzeni i pomiar złożonych geometrii, np. wewnątrz rur lub wałków rozrządu.

 • Nieniszczące
 • Umożliwia wykorzystanie w warunkach laboratoryjnych, fabrycznych lub polowych
 • Szybkie przygotowanie do pracy, gotowe do użycia w 10 minut
 • Łatwa wymiana lamp RTG (Cr, Cu, Co, Fe, V, Ti, Mn) umożliwia pomiar różnych materiałów
 • Trzy odległości pomiaru w standardzie: 50, 75 oraz 100 mm
 • Dwa detektory NMOS
 • Natychmiast dostosowywalne  kąty 2θ
 • Oprogramowanie XTronic do wykonywania pomiarów i wykonywania obliczeń naprężeń szczątkowych a także (opcjonalnie) kalkulacji austenitu nieprzemienionego
 • Tryby pomiaru d-sin²χ oraz Ω w standardzie

Dwa symetrycznie rozmieszczone detektory NMOS

 • standardowa szerokość detektora 30°
 • inne detektory dostępne jako opcje

2θ-zakres pracy detektorów

 • płynne dostosowanie w zakresie 110° do 165°
 • mniejsze kąty jako opcja z specjalnymi detektorami

Standardowa odległość pomiaru 50/75/100 mm

Wymienne kolimatory

 • krótkie i długie kolimatory o wielkości otworów 1/2/3/4/5 mm
 • specjalne kolimatory dostępne jako opcje

Lampa RTG

 • Standardowo Lampa Cr – maks. moc 30 kV/9 mA/270 W

Główna jednostka Xstress (generator wysokiego napięcia)

 • Zasilanie RTG 5–30 kV/0–10 mA dowolnie dostosowywalne w zakresie pracy
 • samowystarczalny układ chłodzenia cieczą
 • zawiera wszystkie zabezpieczenia do zapewnienia pełnego bezpieczeńśtwa
 • uniwersalne wejście zasilania

Oprogramowanie XTronic

 • W pełni przystosowane oprogramowanie do systemu Windows, wykorzystujące możliwość wielozadaniowości
 • Sterowanie pracą sprzętu: detektory, silniki DC, zasilacz, przesłona, funkcje bezpieczeństwa, napięcie i prąd, itp.
 • Zautomatyzowana kalibracja z wzorcami umożliwiającymi ustawienie do pracy na określonych odległościach
 • Manager projektów do pomiarów rozmieszczenia głębokości oraz pomiarów mapujących
 • Funkcja biblioteki dla parametrów materiałów
 • Zmodyfikowany tryb d-sin2χ oraz Ω
 • Określenie przesunięcia wartości szczytowych za pomocą najbardziej znanych metod
 • Dopasowanie wartości szczytowych za pomocą ośmiu różnych funkcji oraz trzech opcji: Gauss, Lorentz, Zmofyfikowany Lorentz, Pośredni Lorentz, Pearson VII, Rozdzielony Pearson VII, Pseudo-Voigt oraz Podzielony Pseudo-Voigt
ANSI N43.3 – 1993
 • Zgodny z lub przewyższający wymagania normy ANSI N43.3 – 1993 oraz innych standardów przemysłu dotyczące stosowania otwartej wiązki RTG
 • Spełnia ogólne wymogi bezpieczeństwa dyfraktometrów RTG
Xstress G3 crankshaft
Xstress G3 rotation table
Xstress G3 measurement
CASP System – Twój partner w dziedzinie Badań Nieniszczących i Automatyki Przemysłowej!
Beam IT