AS-200s

AS-200s są to zautomatyzowane systemy do badań ultradźwiękowych rur spawanych łukiem krytym spiralnie lub wzdłużnie.
Solidny projekt systemu jest oparty na urządzeniach ultradźwiękowych i oprogramowaniu firmy ScanMaster. Zawiera wszystkie systemy mechaniczne, kontrolne, ultradźwiękowe i oprogramowanie. Ilość kanałów ultradźwiękowych stosowana w systemowe AS-200s jest odpowiednio dobierana do wymagań aplikacji (pokrycie powierzchni produktu) lub użytkownika. Zróżnicowanie systemów pozwala odpowiednio je dopasować do różnych badań prowadzonych on-line i off-line jako wysoko zautomatyzowanych stanowisk inspekcji w cyklu produkcyjnym.
Systemy AS-200s zostały zaprojektowane dla zapewnienia wysokich wymogów stawianych kontroli jakości w przemyśle ciężkim takim jak walcownie stali i aluminium produkujące rury. System umożliwia uzyskanie w trybie on-line obrazów A-Scan, B-Scan i C-Scan z wszystkich kanałów i bramek oraz ocenę procesu według specyfikacji badań. Wykrywanie wad może być powiązane z alarmami wizualnymi i dźwiękowymi, znakowaniem obszarów farbą jak również dostępne w postaci raportów.

CASP System – Twój partner w dziedzinie Badań Nieniszczących i Automatyki Przemysłowej!
Beam IT