AS-200e

AS-200e są to zautomatyzowane systemy do badań ultradźwiękowych rur spawanych elektrycznie (ERW) ze szwem wzdłużnym. Solidny projekt jest oparty na urządzeniach ultradźwiękowych i oprogramowaniu firmy ScanMaster. Zawiera wszystkie systemy mechaniczne, kontrolne, ultradźwiękowe i oprogramowanie. Ilość kanałów ultradźwiękowych stosowana w systemie AS-200e jest odpowiednio dobierana do wymagań aplikacji (pokrycie powierzchni produktu) lub użytkownika. Zróżnicowanie systemów pozwala odpowiednio je dopasować do różnych badań prowadzonych on-line i off-line jako wysoko zautomatyzowanych stanowisk inspekcji w cyklu produkcyjnym. Systemy AS-200e zostały zaprojektowane dla zapewnienia wysokich wymogów stawianych kontroli jakości w przemyśle ciężkim takim jak walcownie stali i aluminium, odlewnie produkujące rury. System umożliwia uzyskanie w trybie on-line obrazów A-Scan, B-Scan i C-Scan z wszystkich kanałów i bramek oraz ocenę procesu według specyfikacji badań. Wykrywanie wad może być powiązane z alarmami wizualnymi i dźwiękowymi, znakowaniem obszarów farbą jak również dostępne w postaci raportów.

CASP System – Twój partner w dziedzinie Badań Nieniszczących i Automatyki Przemysłowej!
Beam IT