Wzorce MT

Wzorzec MTU nr 3 – wzorzec do kontroli jakości świeżo przygotowanych oraz używanych zawiesin magnetycznych(zarówno czarnych jak i fluorescencyjnych). Wykonany z stali magnetycznej twardej.

Wzorzec Ketos-ring – wzorzec do sprawdzania jakości zawiesin magnetycznych i proszków suchych.

Wzorzec Bertholda – wzorzec do sprawdzania adekwatności wartości pola magnetycznego, kierunku i równomierności pola magnetycznego oraz czułości czarnych i fluorescencyjnych zawiesin magnetycznych.

Wzorzec ośmiokątny ASTM / ASME – wzorzec do określania kierunku linii sil pola magnetycznego, wyboru i kontroli natężenia pola magnetycznego.

Wzorzec Ketos-bar

Odstojnik – naczynie sedymentacyjne (centryfuga ASTM) wraz ze stojakiem.

Wzorzec FLUXA – wzorzec do kontroli czułości fluorescencyjnych zawiesin magnetycznych.

CASP System – Twój partner w dziedzinie Badań Nieniszczących i Automatyki Przemysłowej!
Beam IT