MicroScan software

Oprogramowanie MicroScan rozszerza możliwości techniki analizy szumów Barkhausena o zaawansowaną analizę materiałów. Zapewnia szeroki zakres pomiarów i parametrów analizy, które użytkownik może definiować, pozwalając tym samym na dostosowan ie systemu do nieomal każdych warunków badania.

Oprogramowanie MicroScan służy do:
 • badania magnetycznych właściwości materiałów
 • rozwijania nowych zastosowań NDT
 • oceny naprężeń oraz zmian w mikrostrukturze przy użyciu różnych funkcji i parametrów
 • optymalizacji warunków pomiary do analizy
MicroScan zapewnia analizę poniższych danych z możliwością dostosowania częstotliwości pomiarów:
 • kalkulacja serii
 • RMS (średni, dodatni, ujemny)
 • wartość szczytowa (średni, dodatni, ujemny)
 • pozycja szczytowa (średni, dodatni, ujemny)
 • FWHM (średni, dodatni, ujemny)
 • spektrum amplitudy
 • całkę serii
 • rozłożenie wysokości impulsów
Casp System Dofinansowanie
Wdrożenie systemu klasy B2B automatyzującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy CASP System i Partnerami biznesowymi firmy.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2002 - 2021 © Copyright Caspsystem www.caspsystem.pl / Polityka prywatności / Zastrzeżenia prawne / Kontakt