Metoda badań penetracyjnych jest jedną z prostszych metod badań nieniszczących, która pozwala na szybkie wykrycie i identyfikację wad powierzchniowych, elementów nieporowatych wykonanych z różnych materiałów, mi.in. aluminium, magnezu, miedzi, tytanu, stali brązu czy mosiądzu. Badane elementy mogą być odlewane, odkształcane plastycznie, spawane i lutowane. Szybkie wykrycie wad takich jak pęknięcia, porowatość, zawalcowania, zakucia i nieszczelność gwarantuje wysoką jakość oraz jednorodność badanych elementów.
Seryjne badania nieniszczące PT przy zastosowaniu linii FPI generują duże ilości wody popłucznej / ścieków zawierających penetrant, które niejednokrotnie są dużym problemem dla zakładu produkcyjnego. W obliczu trudności związanych z niedoborem wody, oraz jej kosztami, a także rosnącymi opłatami środowiskowymi oraz  minimalizowaniem negatywnego wpływu na środowisko, dążeniem do zamykania obiegów wodnych i ściekowych, sektor przemysłowy wymaga partnera posiadającego doświadczenie w prawidłowym zarządzaniu systemami wodnymi i ściekowymi ściśle związanymi z proponowanymi rozwiązaniami technologicznymi. Takie działania pomagają w uzyskaniu przewagi  konkurencyjnej firmom, które chcą się rozwijać i produkować więcej, przy równoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych i ograniczeniu negatywnego oddziaływania.
Jesteśmy firmą która oferuje wykonanie projektów linii FPI „pod klucz”- projekt, produkcja, montaż. Jednym z istotnych elementów linii technologicznych do badań PT jest oczyszczalnia ścieków. W związku z tym zależy nam, aby metoda oczyszczania ścieków była bezpieczna dla użytkownika końcowego, łatwa w eksploatacji oraz generowała jak najmniej produktów ubocznych procesu oczyszczania. Proponujemy w naszych systemach do badań penetracyjnych dwie metody oczyszczania ścieków/ wód popłucznych:

UKŁAD SORPCJI NA WEGLU AKTYWNYMUKŁAD SORPCJI NA WĘGLU AKTYWNYM 
Metoda ta umożliwia wysokiej jakości oczyszczanie popłuczyn wody z linii FPI, dostosowane do potrzeb użytkownika. Efekt ten uzyskujemy dzięki rozbudowanemu systemowi filtrów węglowych połączonych z układem sterowania, który kontroluje ilości zużywanej wody w procesie. Układ filtracji węglowej pozwala na dostosowanie oczyszczania do praktycznych potrzeb użytkownika. Układ sorpcji na węglu aktywnym pozwala na nieprzerwane oczyszczanie cieczy, które dzięki zastosowaniu wysokiej jakości komponentów gwarantuje solidność całego układu oraz długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie. Zadaniem filtrów węglowych jest usunięcie penetrantów, związków organicznych oraz zawiesiny znajdujących się w popłuczynach. Ze względu na specyfikę złoża, charakteryzującą się określoną zdolnością sorpcyjną zanieczyszczenia, filtr wymaga okresowej wymiany złoża węgla aktywnego.

Wyparki WYPARKI PRÓŻNIOWE EVALED™ DO ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH I WODY PROCESOWEJ 
W pełni automatyczny system odparowania próżniowego dostosowany do ciągłej pracy, bez konieczności nadzoru operatora. Wyparki EVALED™ zapewniają wysoki poziom koncentracji, dobry poziom separacji, recykling oczyszczonych ścieków i zmniejszenie ilości odpadów do zagospodarowania.
Typoszeregi wyparek zostały zaprojektowane z myślą o produkcji destylatu wysokiej czystości, który może zostać ponownie użyty w procesie produkcyjnym, przy zachowaniu minimalnych kosztów inwestycyjnych i operacyjnych. Każdy typoszereg wyparek charakteryzuje się wysokim bezpieczeństwem pracy, stabilnością prowadzenia procesu technologicznego oraz łatwością obsługi. Dzięki kompaktowej konstrukcji wyparki są proste w montażu i transporcie. Oferujemy klientom dopasowany do indywidualnych potrzeb i wymagań pakiet usług serwisowych.

CASP System – Twój partner w dziedzinie Badań Nieniszczących i Automatyki Przemysłowej!
Beam IT