Metoda badań penetracyjnych jest jedną z prostszych metod badań nieniszczących, jednak wymaga przestrzegania określonych zasad w celu uzyskiwania wiarygodnych wyników. Głównymi ograniczeniami tej metody są porowatość badanej powierzchni oraz wady, które nie są powierzchniowo otwarte.

Dobór odpowiedniego wyposażenia wiąże się z weryfikacją założeń technicznych, które Klient przedkłada Dostawcy. Proces doboru wyposażenia musi być poprzedzony dokładnym zapoznaniem się z badanym obiektem tzn. materiałem z którego został wykonany, zastosowaną technologią wytwarzania oraz potencjalnie występującymi nieciągłościami.

Klient przed przystąpieniem do zapytania ofertowego powinien przeanalizować następujące kwestie:
1. Materiał z którego są wykonane elementy
2. Rodzaj badanych elementów /odkuwki, odlewy, rury, spawy/
3. Operacje poprzedzającej badanie ndt – wpływające na konieczność przygotowania powierzchni badanego obiektu -przeprowadzenia operacji mycia
4. Temperatura badanej powierzchni
5. Zróżnicowanie badanego asortymentu
6. Złożoność kształtu badanego obiektu
7. Normy, wymagania Klienta, wewnętrzne procedury
8. Środki do badań
9. Wydajność stanowiska
10. Stopień automatyzacji procesu
11. Akcesoria
12. System oczyszczania wody wprowadzanej do obiegu oraz popłuczyn
13. Dostępna przestrzeń w planowanym miejscu posadowienia urządzenia

Poniżej zostały omówione kwestie dotyczące przygotowania powierzchni i środków chemicznych do badań penetracyjnych. Kolejne zagadnienia zostaną poruszone w kolejnych wpisach.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI DO BADAŃ PENETRACYJNYCH

Badanie penetracyjne pozwala na wykrywanie wad powierzchniowo otwartych – dlatego wszelkie zanieczyszczenia mogą zamaskować występujące nieciągłości i wpłynąć na wynik badania. Z tego też powodu konieczne jest odpowiednie przygotowanie badanej powierzchni poprzez jej wcześniejsze oczyszczenie, odtłuszczenie i wysuszenie. Norma ISO 3542-1 zawiera użyteczne zalecenia dotyczące przygotowania powierzchni. W celu oczyszczania powierzchni można zastosować metody fizyczne – jednak pozwalają one na usunięcie zanieczyszczeń tylko z powierzchni badanego elementu, nie usuną zanieczyszczeń miedzy powierzchniami nieciągłości. Mając to na uwadze, gdzie tylko to możliwe preferuje się metody chemiczne, tj. trawienie. W celu uniknięcia szkodliwego oddziaływania zastosowanego środka chemicznego na własności penetrantu należy pamiętać o konieczności zneutralizowania środka wytrawiającego, po zakończonym procesie trawienia, a następnie jego usunięciu. Kolejnym krokiem w celu zapewniania wiarygodności kontroli to odtłuszczanie przy zastosowaniu rozpuszczalników nieoddziałujących na penetrant. W swojej ofercie posiadamy myjki ultradźwiękowe , które efektywnie usuwają zabrudzenia przy wykorzystaniu odpowiednich środków chemicznych, jednak o niższym stężeniu niż w przypadku konwencjonalnych metod np. czyszczenia alkalicznego.

ŚRODKI DO BADAŃ PENETRACYJNYCH

Na rynku jest dostępnych wiele produktów. Do procesu badań nieniszczących niezbędny jest: penetrant, wywoływacz, zmywacz. Wraz z upływem czasu norma ISO 3452-2 prawie w pełni powieliła specyfikację SEA-AMS 2644F w zakresie klasyfikacji materiałów penetracyjnych. Specyfikacja SEA-AMS 2644F zawiera załącznik – listę kwalifikowanych produktów (QPL). Klienci z zakresu lotnictwa wymagają, aby produkty do badań penetracyjnych były wymienione w QPL- SEA-AMS 2644F. Często zdarza się tak, że Klienci zlecający badania wydają własne QPL, które zawierają wybrane produkty z listy ww. specyfikacji. Zarówno norma ISO 3452-2 jak i specyfikacja SEA-AMS 2644F szczegółowo określają, które z penetrantów nie wywołują korozji w kontakcie z danymi stopami metali. W razie wątpliwości należy przeprowadzić wstępny test zgodności, aby uniknąć jakichkolwiek niemiłych niespodzianek. W celu zapewnienia wysokiej jakości oferowanych towarów, Casp System dostarcza środki marki ARDROX firmy Chemetall, które znajdują zastosowanie przede wszystkim w przemyśle lotniczym.WYKAZ DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW

 

Zachęcamy również do skorzystania z przygotowanej  przez Nas Ankiety doboru linii FPIANKIETA – dobór linii FPI

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy ndt@casp.pl lub telefoniczny +48 32 614 12 29. Chętnie pomożemy w doborze stanowiska do badań nieniszczących, jego kompletacji lub modernizacji oraz rozwiejemy Państwa wątpliwości.

Casp System Dofinansowanie
Wdrożenie systemu klasy B2B automatyzującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy CASP System i Partnerami biznesowymi firmy.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2002 - 2021 © Copyright Caspsystem www.caspsystem.pl / Polityka prywatności / Zastrzeżenia prawne / Kontakt
Beam IT