Przenośne rozwiązania przemysłowej radiografii cyfrowej firmy NOVO DR zostały zaprojektowane do pracy w warunkach polowych i bez względu na warunki otoczenia gwarantują najwyższy poziom, jakości badań NDT. Szybkość i prostota pozwalają na pełną analizę w całym wymiarze badanego detalu w dowolnym miejscu na obiekcie (badania NDT RT w przemyśle energetycznym, petrochemicznym). Dzięki połączeniu badań RTG i rozwiązań producenta NOVO DR powstało narzędzie pozwalające na ocenę ubytków korozyjnych przez izolację wraz z czynnikiem w środku. Takie rozwiązanie sprawia, że badany rurociąg czy instalacja mogą pracować w trakcie badania, a równocześnie możemy określić czy nie powstały „wylizania” lub degradacje miejsc obserwowanych. Tylko pełna diagnostyka instalacji połączona z nowoczesnymi narzędziami kontroli rentgenowskiej, pozwolą wydłużyć jej eksploatację do poziomu gwarantującego ciągłość bezpieczeństwa i zapobiec awarii, a co za tym idzie również wysokimi stratom finansowym.

Badanie ubytków techniką RTG polega na klasycznym ustawieniu źródła – detektor, zastępując analogową kliszę detektorem cyfrowym. Obszar oceniany w trakcie nieniszczących badań radiograficznych przylega do detektora, związku z tym badany detal musi być podzielony na odcinki, które następnie można łączyć lub porównywać otrzymując szereg danych. Ograniczeniem, które może być w pewnych przypadkach problemem jest źródło penetrujące badany rurociągu wraz z izolacją i zalegającym czynnikiem. W przypadku rozwiązań NOVO DR, dzięki użyciu źródeł izotopowych takich jak Selen-75 i Iryd -192 jest możliwa penetracja diagnozowanej instalacji i otrzymanie obrazu do dalszej analizy przy pełnej mobilności operatora.  Poprzez badanie instalacji z medium w środku będącego także w ruchu otrzymany obraz będzie lekko rozmyty, co oczywiście również wpłynie na dokładność pomiaru, ale mimo to żadna inna metoda badań NDT nie pozwoli na badanie w takim środowisku i wgląd w pracującą instalację. Rodzaj materiału badanej metodą RT instalacji nie stanowi problemu- nie ważne czy jest to rurociąg ze stali ferrytycznej czy austenitu, każdy rodzaj materiału może być poddany badaniom NDT RT przy użyciu przenośnej radiografii cyfrowej firmy NOVO DR.   Rodzaj medium także nie dyskwalifikuje możliwości wykonania badania- nawet rurociąg wypełniony ropą czy ciekłym gazem może z powodzeniem być weryfikowany przy użyciu przenośnych rozwiązań radiografii cyfrowej firmy NOVO DR.  Badania diagnostyczne podczas remontów prowadzone poprzez pomiar grubości ścianki są  miejscowe, a badana instalacja musi być rozizolowana i w pełni przygotowana. Stanowi to dodatkowy koszt i utrudnienie, a przeglądana instalacja musi być wyłączona na czas badania. Wyniki badań radiograficznych zależą w dużej mierze od determinacji specjalistów NDT, którzy są w stanie otrzymać stosowne wyniki i określić stan badanego elementu.

Poniżej przykładowe badanie ubytków korozyjnych odcinka płaszcza cysterny wykonanej z stali ferrytycznej podczas badań (radiografia przemysłowa, badania nieniszczące) przy użyciu zestawu NOVO DR 15 WN wraz z lampą RTG Yxlon SMART 200. Badanie zostało wykonane na parametrach ekspozycji 150kV i 4,0 mA z odległości FFA ~ 700 mm. Identyczne badanie zostało wykonane ultradźwiękowym zestawem do ręcznego mapowania korozji ThetaScan firmy Silverwing z rozdzielczością 2 x 2 [mm].

Badanie ubytków korozyjnych metodą radiograficzną umożliwia uzyskanie zbliżonych wyników jak przy użyciu techniki ultradźwiękowej, która jest szeroko wykorzystywana w mapowaniu korozji. Badania UT pozwalają na precyzyjny zbiór danych i dokładność pomiarów. Jednak każda technika ma swoja ograniczenia, w przypadku metody ultradźwiękowej jest to tłumienie fali ultradźwiękowej podczas badania stali austenicznych, czy fakt że badany rurociąg musi być rozizolowany, a powierzchnia przygotowana by umożliwić swobodne prowadzenie wózka. W takich przypadkach metoda rentgenowska może z powodzeniem zastąpić lub uzupełnić metodę UT powalają zaoszczędzić czas i dać miarodajny wyniki.

W celu, obejrzenia większej ilości zdjęć badanych instalacji lub dyskusji w powyższym temacie mogą się Państwo skontaktować z nami:
ndt@casp.pl

WIĘCEJ:NOVO 15 DISCOVERY Przenośne systemy radiografii cyfrowej

Casp System Dofinansowanie
Wdrożenie systemu klasy B2B automatyzującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy CASP System i Partnerami biznesowymi firmy.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2002 - 2021 © Copyright Caspsystem www.caspsystem.pl / Polityka prywatności / Zastrzeżenia prawne / Kontakt
Beam IT