Uszkodzenie typu HTHA jest wykrywane metodą AUBT (Advanced Ultrasonic Backscattering Technique), która ocenia zależność częstotliwości i prędkości od nieuszkodzonego obszaru.

Technika ta wymaga umiejętnego rozpoznawania przez operatorów wzorców rozproszenia wstecznego, zarówno przetworników fali podłużnej (longitudinal) i poprzecznej (shear), jak i czystej powierzchni OD do wykonywania pomiarów.

Kontrola HTHA w rafinerii ropy naftowej (USA)

CASP System – Twój partner w dziedzinie Badań Nieniszczących i Automatyki Przemysłowej!
Beam IT