Nieprawidłowe lub niepełne analizy badań nieniszczących mogą zniekształcić strategię badań i negatywnie wpływać na proces produkcji. Wybór właściwej techniki badań objętościowych pozwala nam na oszczędność czasu, zwiększenie wykrywalności wad i potwierdzenie, że nasza analiza jest właściwa. Poniżej przedstawiamy, różne techniki badań radiograficznych i tomografii komputerowej – wybierz właściwą dla swojego typu produkcji.

Laminografia (badanie warstwowe)
Zacznijmy od badania rentgenowskiego warstwowego. Przy tego rodzaju badaniach system badawczy wykonuje obrazy płaskie obiektu, z wykorzystaniem liniowego przemieszczania detalu w stosunku do układu lampa-detektor. Jeśli nie można stworzyć obrazu „dość dobrego” dla danych potrzeb, wówczas lepsze wyniki można osiągnąć poprzez badanie warstwowe. Laminografię stosuje się przy dużych próbkach, których nie można obrócić o co najmniej 180 stopni, a wymagana jest wysoka rozdzielczości obrazu. Badanie warstwowe eliminuje potrzebę obracania próbki. Promieniowanie wnika do badanego elementu pod różnymi kątami, a obraz przetwarzany jest przez specjalny algorytm. Wynik laminografii nie jest w 100% porównywalny z tomografią komputerową CT, ponieważ informacje zawarte w danym przekroju zawierają informacje spoza tzw. „płaszczyzny ostrości” – jednak technika ta charakteryzuje się dużo większym zakresem inspekcji niż klasyczne badanie 2D.

Spiralna tomografia komputerowa
Inne rozwiązanie techniczne to badanie spiralne CT idealne w przypadku, gdy wymiar badanego detalu jest większy niż obszar aktywny naszego detektora. Badanie spiralne oferuje:

  • generowanie pojedynczych jednolity zbiorów danych 3D dla obiektów „długich”, na przykład w kształcie ołówka.
  • tworzy lepsze obrazy tam, gdzie zwykła tomografia komputerowa przy pomocy wiązki stożkowej generuję pewne rozmycia przy szerokich kątach rozchylenia wiązki.

Wymiary próbki muszą być zdefiniowane przez użytkownika w oprogramowaniu, a cały detal obraca się spiralnie uzyskując wysokiej, jakości obraz, który jest przetwarzany przez oprogramowanie Volume Graphics GmbH, które oferuje wiele możliwości i analiz.

Tryb skanowania
Ważną cechą systemu CT jest możliwość uruchamiania różnych trybów skanowania obrazu. W najnowocześniejszych tomografach przemysłowych można wybierać różne tryby skanowania. Niektóre systemy mogą obsługiwać tylko skanowanie „stop-and-go”. W tym trybie skanowania manipulator zatrzymuje się do każdej projekcji, podczas gdy inne tryby umożliwiają także ruch ciągły. Jest to tryb o wiele szybszy i może tworzyć bardzo miarodajne wyniki, jeśli jest prawidłowo stosowany. W prostszych systemach manipulator obracając się przechwytuje obrazy z detektora, z pewną stałą prędkością. W lepszych systemach można synchronizować prędkości detektor z położeniem manipulatora.
Wiele tomografów oferuje zaawansowane możliwości techniczne, ale należy pamiętać, że trafność zakupu systemu CT ocenia się na podstawie tego, jak sprawdza się wobec konkretnych potrzeb. Wybór tomografu komputerowego do badań nieniszczących odpowiedniego dla danego zastosowania, powinien potwierdzać faktyczny stan próbki badawczej.

źródło: YXLON International GmbH http://info.yxlon.com/blog 

CASP System – Twój partner w dziedzinie Badań Nieniszczących i Automatyki Przemysłowej!
Beam IT