Systemy Zanurzeniowe

Systemy zanurzeniowe (immersion technique) mają zastosowanie podczas badań elementów obrotowych o powtarzalnej geometrii. Główną zaletą tej techniki w stosunku do metody konwencjonalnej jest duża precyzja prowadzenia wiązki ultradźwiękowej oraz doskonałe ustawienie samej wiązki do kształtu elementu badanego. Całkowite zautomatyzowanie techniki pozwala na wyeliminowanie problemów związanych z powtarzalnością badania oraz wyeliminowanie błędów związanych z wpływem tzw. czynnika ludzkiego. Technika zanurzeniowa całkowicie eliminuje wszelkie problemy związane z wprowadzaniem wiązki do badanego elementu, gdyż głowica umieszczona jest w ustalonej odległości od badanego elementu co skutecznie eliminuje problem tzw. pola bliskiego oraz prawidłowego sprzężenia akustycznego.

Zalety zautomatyzowanego systemu zanurzeniowego:

 • Możliwość zbadania całej objętości elementu,
 • Pełne protokołowanie wyników badań – możliwość dołączenia wyników w postaci zobrazowania typu B lub C-scan do każdego badanego elementu, pozwala na wyeliminowanie problemów z późniejszymi roszczeniami reklamacyjnymi związanymi z możliwością wykazania, iż materiał podczas procesu produkcji był bez wad,
 • Umożliwia kontrolę wymiarów,
 • Doskonała powtarzalność badania – prowadzenie wiązki na podstawie modelu CAD,
 • System umożliwia wykorzystanie wiele bramek monitorujących, pozwalających wyfiltrować np. strefy krytyczne,
 • Stałe niezmienne warunki badania w zanurzeniu (temperatura wody kontrolowana w zakresie +/- 1o C)
 • Dużo większa rozdzielczość badania niż w konwencjonalnej metodzie ultradźwiękowej,
 • Doskonały stosunek sygnału do szumów,
 • Formowanie wiązki poprzez dobór odpowiedniej częstotliwości oraz odpowiedniej głębokości koncentrowania wiązki ultradźwiękowej,
 • Możliwość późniejszego dostosowania systemu do innych technik ultradźwiękowych jak np. : phased array, zgodnie z postępem technicznym,
 • Mała wrażliwość takich systemów na nierówności powierzchni i nieregularności kształtu,
 • Szeroki zakres rozmiarów badanych elementów – od średnicy 100 mm do 3000 mm,
 • Zastosowanie zautomatyzowanego systemu zanurzeniowego UT pozwala na wydatne podniesienie jakość produkowanych elementów kutych, jak również w sposób pośredni wpływa na pozytywny wizerunek firmy w oczach wymagających kontrahentów na przykład z branży lotniczej i pokrewnych,
 • System umożliwia szybką kontrolę całej partii produktu.
Zdjęcia produktu
Casp System Dofinansowanie
Wdrożenie systemu klasy B2B automatyzującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy CASP System i Partnerami biznesowymi firmy.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2002 - 2021 © Copyright Caspsystem www.caspsystem.pl / Polityka prywatności / Zastrzeżenia prawne / Kontakt
Beam IT