Sharck HR

Sharck HR

Innowacyjny projekt opatentowanej sondy Sharck™ HR idealnie sprawdza się w bezpośredniej ocenie pęknięć naruszających powierzchnię w tym pęknięć korozji naprężeniowej (SCC), pęknięć wywołanych wodorem (HIC), pęknięć zmęczeniowych, braku fuzji wzdłuż ERW i A.O. oraz wiele innych typów wad.

Sharck HR

Przedstawiamy Sharck HR

Rozwiązanie Sharck HR zostało specjalnie opracowane do wymiarowania głębokości liniowych wskazań naruszających powierzchnię znalezionych w rurociągach z stali węglowej.

Rozwiązanie ECA, w przeciwieństwie do każdego innego, łączy opatentowaną topologię cewek firmy Eddyfi, technologię TECA, oraz zaawansowane przetwarzanie i wyostrzanie obrazu w celu zapewnienia dokładności, wiarygodności oraz powtarzalności do oceny która może być przeprowadzana nawet bezpośrednio w wykopie przy rurociągu.

Zarówno topologia TECA oraz proces wyostrzania obrazu są unikalne do Eddyfi. Przy ich połączeniu, efektem jest najbardziej zaawansowane i godne zaufania narzędzie do pomiaru pęknięć.

Technologia TECA

TECA tworzy bardzo specyficzny ślad wiroprądowy, który jest głównym czynnikiem sprawiającym że to narzędzie dostarcza tak wysoce dokładnych wymiarowań głębokości pęknięć w stali węglowej.

Po poprawnym skalibrowaniu, sygnały pęknięć posiadają unikalną charakterystykę:

 • poziomy i płaski sygnał wskazujący na odległość od powierzchni.
 • cechy pęknięć prawie prostokątne z oddaleniem od badanej powierzchni
 • przy danej odległości od badanej powierzchni, wskazania pęknięć mają tą samą fazę, jedynie amplituda zmienia się wraz z głębokością

Każdy punkt operacyjny na płaszczyźnie impedancji odpowiada określonej kombinacji konkretnej głębokości pęknięcia połączonej z precyzyjną odległością od materiału zmierzoną podczas akwizycji danych, ostateczny wynik jest jak dynamiczna kompensacja na odległość od materiału podczas wymiarowania głębokości.

Dodatkowo, konfiguracja TECA zastosowana w Sharck HR pozwala również na kompensację zmian właściwości w rurociągu, głównie na zmiany w przenikalności, czynnik który bardzo często jest ignorowany w podstawowych systemach wiroprądowych, co ma znaczący wpływ na dokładność wymiarowania głębokości.

Proces wyostrzania

Wyostrzanie jest zaawansowanym procesem specjalnie zaprojektowanym wraz z Sharck HR w celu rozwiązania problemu z koloniami SCC o wysokim zagęszczeniu. Proces ten może zostać użyty tylko do widoku C-Skan, wyostrzając rozdzielczość fizyczną zapewnioną przez elementy TECA.

Sprawia to że C-Skany mają znacznie wyższą rozdzielczość, a definicja pęknięć jest lepsza, ale głównym plusem tego procesu jest zapewnienie dokładnego wymiarowania głębokości, niezależnie od zagęszczenia kolonii.

Bez wyostrzenia, jest to czysta fizyka, tak więc gdy pojedynczy kanał w standardowej sondzie ECA wykryje wiele pęknięć jednocześnie, jego sygnał jest „wzmocniony” co sprawia że wynik głębokości jest zawyżony.

Bez zastosowania wyostrzenia, odczyt głębokości zaczyna być zawyżony gdy pęknięcia są obwodowo oddalone o 3 mm. Ta liczba spada do 1 mm przy zastosowaniu wyostrzania, które ocenia wszystkie kolonie znalezione na rurociągu. W efekcie nie tylko zwiększa się prędkość, ale również niezrównana powtarzalność przy jednoczesnej łatwości użycia.

Powyższe aspekty sprawiają że jest to najbardziej wydajne narzędzie do szybkiej oceny, nawet z wykopu przy rurociągu!

Sharck HR
Sharck HR

Korzyści

 • Prędkość: 600 mm/sek
 • Min. wykrywalne pęknięcie: 1.5 mm (0.06 in) długości x 0.25 mm (0.01 in) głębokości
 • Maks. mierzalna głębokość: 3 mm (0.12 in)
 • Rozdzielczość osiowa: odróżnianie pęknięć w odległości 1 mm
 • Rozdzielczość obwodowa: odróżnianie pęknięć w odległości 1 mm
 • Dokładności wymiarowania głębokości: +/- 10-15%
 • Dynamiczna kompensacja odległości od materiału, do 1 mm
 • Kompensacja przenikalności (X42 do X70)

Cechy

 • Ergonomiczny projekt
 • Pokrycie do 60 elementów przy 75 mm (3 in)
 • Ceramiczne chwytaki sprężynowe
 • Zakres średnicy rur: 152 mm (6 in) do płaskiej powierzchni (skany obwodowe i osiowe)
 • Przyciski kontrolne
 • Wbudowany enkoder sprężynowy
 • Laser prowadzący
 • Długość kabla: 5 m (16 ft)

Wskazania pęknięć

Sharck HR jest idealnym narzędziem do bezpośredniej oceny rurociągu. Niezrównana wydajność i dokładność wymiarowania głębokości oraz charakterystyki wszystkich narusząjących powierzchnię wskazań liniowych.

 • Pęknięcia korozji naprężeniowej (SCC)
 • Obwodowe SCC (CSCC)
 • Pęknięcia spowodowane wodorem (HIC)
 • Pęknięcia zmęczeniowe
Sharck HR
Sharck HR
Sharck HR
Sharck HR

Wskazania spoin

Unikalne cechy takie jak niezależnie uruchamiane czujniki pozwalają Sharck HR na wykrywanie i wymiarowanie naruszających powierzchnię wad spoin.

 • Pęknięcia wzdłuż spoin DSAW
 • SCC w HAZ wzdłuż spoin podłużnych
 • Brak połączenia ERW
 • Brak połączenia w A.O. Smith FW
 • Pęknięcia hakowe
Model HR 60
Urządzenia kompatybilneReddy lub Ectane2 z minimum 64 kanałami
AplikacjeWykrywanie i wymiarowanie głębokości:

 • Pęknięcia korozji naprężeniowej (osiowe, obwodowe, wzdłuż spoin DSAW, w wgnieceniach)
 • Pęknięcia zmęczeniowe
 • Spoiny ERW (LOF, pęknięcia hakowe i zmęczeniowe)
 • Spoiny flash A.O Smith (LOF, zimne spoiny, łączenie)
Zakres średnic rury254 mm (10 in) do płaskich powierzchni (skany osiowe i obwodowe)
Pokrycie75 mm (3 in)
Ilość elementów60
Częstotliwość100 kHz (stała)
Długość kabla5 m (16 ft)
Model HR33
Urządzenia kompatybilneReddy lub Ectane2 z minimum 64 kanałami
AplikacjeWykrywanie i wymiarowanie głębokości:

 • Pęknięcia korozji naprężeniowej (osiowe, obwodowe, wzdłuż spoin DSAW, w wgnieceniach)
 • Pęknięcia zmęczeniowe
 • Spoiny ERW (LOF, pęknięcia hakowe i zmęczeniowe)
 • Spoiny flash A.O Smith (LOF, zimne spoiny, łączenie)
Zakres średnic rur152 mm (6 in) do płaskich powierzchni (skany obwodowe i osiowe)
Pokrycie37 mm (1.5 in)
Ilość elementów33
Częstotliwość100 kHz (stała)
Długość kabla5 m (16 ft)
Model HR Pencil
Kompatybilne urządzeniaReddy lub Ectane2 z minimum 32 kanałami
AplikacjePojedyncze pęknięcia i/lub znajdujące się w trudno dostępnych miejscach:

 • SCC w głębokich wgnieceniach
 • SCC blisko obwodu lub spoiny spiralne
 • Długie pęknięcia na szwach spawalniczych
Częstotliwość100 kHz (stała)
Długość kabla5 m (16 ft)
Casp System Dofinansowanie
Wdrożenie systemu klasy B2B automatyzującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy CASP System i Partnerami biznesowymi firmy.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2002 - 2019 © Copyright Caspsystem www.caspsystem.pl / Polityka prywatności / Zastrzeżenia prawne / Kontakt