SIMS PRO

SIMS PRO

Potężne, elastyczne i intuicyjne narzędzie do raportowania, SIMS PRO jest brakującym ogniwem w inspekcji zbiorników, łączącym analizę danych oraz raportowanie w jednym łatwym w obsłudze oprogramowaniu. Wygodnie zintegrowane z oprogramowaniem SIMS GO do akwizycji danych, SIMS PRO umożliwia tworzenie raportów z inspekcji dna zbiorników, oraz ich dostosowywanie w celu sprostania globalnym wymogom w możliwie jak najbardziej wydajny sposób.

Szczegóły

Określanie faktycznej integralności dna zbiorników

SIMS PRO zostało opracowane w oparciu o ustalenia z klientami w celu utworzenia nowoczesnego rozwiązania do raportowania z inspekcji dna zbiorników w zgodności z obecnymi wymogami, w tym z EEMUA 159 oraz API 653.

Wygodnie zintegrowane z Floormap®X, oprogramowanie SIMS PRO automatycznie wyświetla dane z inspekcji w sposób intuicyjny i immersywny w celu zapewnienia przejrzystego obrazu integralności dna zbiornika.

SIMS PRO wyświetla obrazy mapowania FloormapX w wysokiej rozdzielczości, w tym szczegółową mapę z kodowaniem kolorami poziomu naruszenia dna a także dane MFL i STARS w pełnej rozdzielczości na całym zbiorniku.

Korzyści:

 • Generowanie raportów zgodnych z EEMUA oraz API poprzez automatyczne narzędzia oprogramowania.
 • Rozszerzenie interwałów inspekcji, dane raportowane przy nawet do 10% utraty materiału.
 • Standaryzowane raportowanie firmowe z dostosowywalnymi szablonami raportów.
 • Obniżone czasy raportowania z automatyczną listą wskazań.
 • Raportowanie bez użycia papieru od zbiornika do klienta, eksportowanie raportów w formacie PDF, Word, lub Excel.
 • Brak wymogu jakiegokolwiek oprogramowanie dodatkowego, z zintegrowaną, kompletną funkcją budowania zbiornika oraz projektowaniem płyt do łatania.
 • Wstecznie kompatybilne, z możliwością importowania danych Floormap3Di.

Możliwe jest wyświetlanie wskazań MFL przy nawet do 10% utracie materiału. SIMS PRO zapewnia wczesne ostrzeganie o obecności korozji, które jest podstawą do przygotowania optymalnych strategii konserwacji i napraw. Te dodatkowe dane wspomagają bardziej dokładne kalkulacje pozwalające na wydłużenie przerw pomiędzy inspekcjami.

Cechy

 • Oglądanie 100% pozyskanych, nieobrobionych danych MFL oraz STARS
 • W pełni edytowalna i wyczerpująca zautomatyzowana listwa wskazań
 • Intuicyjna nawigacja z minimalną ilością kliknięć
 • Możliwość wyświetlania wielu C-Skanów do analizy oraz narzędzia uzupełniające
 • Kompletna i dostosowywalna funkcja budowania raportów
 • Łatwe, elastyczne i intuicyjne projektowanie łat
SIMS PRO

Wyświetlanie danych

SIMS PRO umożliwia wyświetlanie różnych danych w wysokiej rozdzielczości. Kodowane kolorem mapy stanu zapewniają użytkownikowi szybki wgląd w stan zbiornika. Użytkownicy moga ręcznie przybliżyć obszar którym są zainteresowani, lub kliknąć na wadzie na liście wskazań w celu uzyskania szczegółowej analizy i oceny. Użytkownicy mogą również przełączać się pomiędzy widokiem góry i dołu lub boku. 100% danych MFL lub STARS pozyskanych przez FloormapX może zostać wyświetlona w SIMS PRO, pozwalając użytkownikowi na wyświetlanie wskazań nawet do 10% utraty materiału.

W pełni zautomatyzowana lista wskazań

Interaktywna lista wskazań i płyt pomaga w identyfikacji lokalizacji korozji. Podczas procesu analizy, status wskazania może zostać zmieniony na zapisane, odrzucone, lub potwierdzone, zawiera również rezultaty technik uzupełniających dzięki nieniszczącemu procesowi edycji zapewniającego maksymalną dokładność przy jednoczesnym zachowaniu możliwości pełnego audytu inspekcji. Wszelkie informacje wprowadzone do SIMS GO podczas inspekcji są przekazywane do SIMS PRO podczas importu danych.

SIMS PRO
SIMS PRO

Narzędzia analizy

Obrazy mapowania wysokiej rozdzielczości zapewniają procentową ocenę po której można filtrować w oparciu o status wskazania oraz poziom graniczny, współczynniki korozji, kalkulacje pozostałej wytrzymałości oraz analizę kosztów naprawy – wszystko to wspomaga tworzenie optymalnych strategii napraw i konserwacji.

Dane kalibracji

SIMS PRO automatycznie importuje dane kalibracji z inspekcji. Wyświetlanie i zawarcie plików kalibracji w ostatecznych raporcie zwiększa weryfikowalność oraz powtarzalność a tym samym wiarygodność inspekcji zarówno dla firmy inspekcyjnej jak i właściciela obiektu.

SIMS PRO
SIMS PRO

Projektowanie i naprawa zbiorników

Automatyczne tworzenia layoutu dna zbiornika bez potrzeby danych CAD. Komponenty zbiornika mogą zostać przeciągnięte na layout w celu reprezentowania wewnętrznych cech i przeszkód jak pompy, podpory czy przejścia serwisowe. Funkcjonalność płyt do łatania działa na zasadzie „przeciągnij i upuść” pozwalając na szybkie stworzenie listy wymaganych napraw w celu przywrócenia zbiornika do użytkowania tak szybko jak będzie to możliwe.

Skład raportów

Umożliwienie firmom inspekcyjnym tworzenie szablonów raportów dostosowanych pod klienta sprawia że są one stale porównywalne, dobrej jakości a ich generowanie wydajne. Taka jest moc SIMS PRO zapewniającego dostosowywalność i standardyzację raportów, upraszczając tym samym ich porównywanie i podejmowanie decyzji o następnych działaniach naprawczo/konserwacyjnych.

SIMS PRO efektywnie wprowadza do przemysłu pierwszą w pełni pozbawioną papieru strategię raportowania, pozwalającą użytkownikowi na wygodne generowanie ostatecznych raportów poprzez interfejs, bez podnoszenia długopisu.

SIMS PRO
SIMS PRO

Zwiększ swoją produktywność

Opatentowany Floormap®X jest jedynym skanerem MFL Array do dna zbiorników z tak niezrównaną wydajnością oraz możliwością pracy z praktycznie dowolnym zbiornikiem. W połączeniu z SIMS PRO, jest to wiodące na rynku rozwiązanie zapewniające dokładne mapowanie korozji dna i raportowanie, w najbardziej wydajny sposób. Wykrywanie mniejszych wad pozwala na podjęcie natychmiastowych działań i tym samym wydłużenie przerw pomiędzy inspekcjami.

Casp System Dofinansowanie
Wdrożenie systemu klasy B2B automatyzującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy CASP System i Partnerami biznesowymi firmy.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2002 - 2019 © Copyright Caspsystem www.caspsystem.pl / Polityka prywatności / Zastrzeżenia prawne / Kontakt