RMS2

RMS2 został zaprojektowany jako ultra wydajny system przemysłowy do wysokorozdzielczego mapowania korozji. Główne zastosowanie to ocena stanu zbiorników magazynowych, ciśnieniowych oraz rurociągów i innych urządzeń krytycznych. Urządzenie ma na zadanie wspierać program kontroli diagnostycznej poprzez pełen zapis danych mapowania korozji wraz z grubością. Współczesna diagnostyka materiałowa wymaga diagnozowania w sposób umożliwiający pełną archiwizację stanu badanych aktywów. System RMS2 pozwala na pełną diagnostykę monitorowanej ścianki elementów włącznie z możliwością pełnej analizy wyników oraz zapisu danych w celu oceny stopnia degradacji w czasie eksploatacji.
Ultradźwiękowy skaner RMS2 umożliwia pokrycie 100% powierzchni skanowania w paśmie o szerokości do 1000 mm. Przez to znacznie zwiększa się prawdopodobieństwo wykrycia (POD) korozji oraz wad związanych z degradacją urządzeń w czasie. System umożliwia inżynierom określić optymalną strategię naprawy oraz wyznaczyć optymalny czas dalszej eksploatacji (RLA) oraz ryzyka w oparciu o specjalne oprogramowanie wspomagające analizę zebranych danych.
System RMS2 oparto na elastycznym zakresie dostępnych głowic skanujących aby spełnić pełne wymagania inspekcji diagnostycznej.

GŁÓWNE ZALETY: 
 • w pełni automatyczny oraz zdalny system mapowania korozji techniką ultradźwiękową
 • wysoka prędkość skanowania powierzchni UT
 • wysokie prawdopodobieństwo wykrycia korozji – siatka skanowania do rozdzielczości 0,5 mm
 • import danych skanowania do programu archiwizacyjnego CMAP
 • duży zakres głowic skanujących w
 • wysoka pewność oraz powtarzalność kontroli
 • sprawdzona trwałość i niezawodność
 • wydatne obniżenie kosztów związanych z brakiem potrzeby budowania kosztownych rusztowań b
 • badanie nie wymaga usuwania farby z powierzchni badania
KLUCZOWE CECHY:
 • bardzo wysoka prędkość badania w celu szybkiego pokrycia badanej powierzchni – obraz w czasie rzeczywistym
 • zmienna rozdzielczość skanowania począwszy od rozdzielczości 0,5 mm (siatka pokrycia) w celu zwiększenia prędkości inspekcji dużych zbiorników magazynowych
 • system powrotu na wadę z możliwością skanowania w najwyższej rozdzielczości
 • temperatura badanych obiektów aż do 170 ˚C
 • grubość badanych ścianek do 150 mm
 • zobrazowanie 3D badanych ścian od strony zewnętrznej i wewnętrznej – widok profilowy
 • badanie może być wykonane na rurociągach od średnicy 150 mm
 • specjalne głowice na fale podłużne dla zwiększenia wydajności skanowania rurociągów przesyłowych ropy naftowej
 • długość skanowania do 50 metrów przy szerokości skanowania do 1 metra
 • sprawdzona trwałość i niezawodność

Ultradźwiękowy przetwornik zanurzeniowy – „immersion probe”
Specjalny przetwornik ultradźwiękowy taki sam jak w technice zanurzeniowej zamontowany jest w specjalnym uchwycie z zawieszeniem przegubowym zapewniającym prostopadłe ustawienie głowicy do powierzchni. Uchwyt głowicy pozwala na przemieszczanie się nad licami spoin oraz szczelinami do 8 milimetrów. Płoza głowicy wykonana ze stali nierdzewnej zapobiega uszkodzeniu przetwornika podczas skanowania na nierównych powierzchniach.

Głowica z przetwornikiem zanurzeniowym (immersion probe) pozwala na jednoczesne odwzorowanie powierzchni wprowadzenia wiązki jak również ścianki tylnej podczas jednego skanowania. Obraz można zwizualizować za pomocą obrazów 3D – C-SCAN co nie byłoby osiągalne podczas badań klasyczną głowicą stykową. Zastosowanie palety zakresów częstotliwości przetworników wraz z odpowiednim ogniskowaniem realizowanym poprzez kolumnę wody w korpusie głowicy pozwala na szeroki zakres badanych grubości materiału od 2 mm do 150 mm przy wykorzystaniu opcjonalnych uchwytów wydłużających.

Elastyczne rozwiązanie

5
Głowice zastosowane we wszystkich skanerach RMS2 spełniają takie same wysokie wymagania wydajności i można je zastosować w zależności od wymagań inspekcyjnych bez utraty jakości badanej powierzchni.

Niezależny podwójny system napędowy oparto na silnikach krokowych o wysokim momencie obrotowy. Potężne koła magnetyczne zapewniają iż skaner pozostaje przymocowany do powierzchni nawet podczas inspekcji odwróconej.

SKANERY ULTRADŹWIĘKOWE:

RMS2 600

6
Uchwyt RMS2-600 Został zaprojektowany specjalnie w celu maksymalizacji mapowanej powierzchni podczas jednego skanowania na dużych powierzchniach zbiorników magazynowych, ciśnieniowych, cystern oraz innych struktur.

 • szerokość skanowania to 600 mm
 • przeznaczone do dużych powierzchni
 • zbiorniki magazynowe, zbiorniki poziome, zbiorniki ciśnieniowe, zbiorniki kuliste, kadłuby statków, duże elementy konstrukcji, cysterny itp.

 

RMS2 450

7
Uchwyt RMS2-450 Został zaprojektowany do badania powierzchni zakrzywionych na obwodzie od średnicy Ø 152 mm (6 cali) do powierzchni płaskich.

 • szerokość skanowania 450 mm
 • przeznaczony do badania rur i powierzchni zakrzywionych od średnicy 152 mm do powierzchni płaskich
 • rurociągi, zbiorniki ciśnieniowe, zbiorniki poziome, inne struktury gdzie wymagane jest badanie po obwodzie

 

RMS2 300 

8
Uchwyt RMS2-300 Został zaprojektowany do skanowania obszarów gdzie jest utrudniony dostęp oraz gdzie jest wymagana mała szerokość skanowania.

 • szerokość skanowania 300 mm
 • projektowany do obszarów o ograniczonym dostępie
 • zbiorniki magazynowe, zbiorniki poziome, zbiorniki ciśnieniowe, zbiorniki kuliste , kadłuby statków, duże elementy konstrukcji, cysterny itp.

 

Oprogramowanie
Oprogramowanie RMS2 ma na zadanie pełne integrowanie sterowania skanera, przechwytywania danych, analizy danych oraz umożliwiać pełne raportowanie. Oprogramowanie przedstawia zobrazowanie A-scan C-scan wynik rzeczywisty pomiaru grubości oraz danych pozycjonowania systemu w czasie rzeczywistym, przy maksymalnej rozdzielczość 0,5 mm x 0,5 mm. Wszystkie te dane są zapisywane w celu pełnej akwizycji oraz analizy wyników.

Modułowy interfejs użytkownika został zaprojektowany tak, aby móc ukryć i przywrócić rzadko używane elementy sterujące, za pomocą jednego kliknięcia myszy, jak również umożliwić zapisanie ulubionych układów ekranu do ponownego wykorzystania w przyszłości.

System ultradźwiękowy oparty jest na standardowym defektoskopie ultradźwiękowym także wyszkolony operator ultradźwiękowy może szybko zapoznać się z wszystkimi funkcjami które nie odbiegają od standardowego badania ultradźwiękowego.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE OPROGRAMOWANIA: 
 • narzędzia zintegrowanej kontroli skanerem, akwizycji danych oraz analizy i raportowania wyników
 • zobrazowanie rzeczywiste A-scan C-Scan w trakcie skanowania
 • pełna możliwość konfigurowania danych A-scan poprzez zastosowanie bramek
 • pełna analiza wyników po procesie skanowania na podstawie zapisanych danych A-scan
 • wykrywanie wad powierzchniowych lub podpowierzchniowych
 • wykrywanie wad oraz ubytków od powierzchni zewnętrznej
 • do 20 aktywnych bramek A-scan w różnym zastosowaniu:
  o szczyt
  o flanka – zbocze
  o stała pozycja (stosowany do wykrywania korozji na powierzchni od strony badania)
  o amplitud
 • do 19 – tu warstw aktywnych C-scan umożliwiających dogłębną ocenę i przegląd zebranych danych skanowania
 • narzędzia umożliwiające pomiar rozmiaru wady – długości oraz obliczania obszaru statystycznego
 • zobrazowanie A-scan, B-scan, C-scan oraz obraz 3D
 • eksport danych C-Scan w rozszerzeniu.CSV do programu MS excel

Warstwy C-Scan generowane dynamicznie z wielu bramek A-Scan

13

Proces tworzenia pełnego zobrazowania C-scan z tzw. Bramek pływających ze zobrazowania A-scan  (Floating Gates) 

14

Zobrazowanie B-scan w odniesieniu do oznaczonego przekroju 

15

Kontrola analiza i raportowanie
Oprogramowanie RMS automatycznie zapisuje dane A-skan, C-scan oraz wszystkie dane zarejestrowane przez bramki. Po zakończeniu skanowania, dane mogą być analizowane przy użyciu szeregu różnych opcji zobrazowania A, B oraz C – scan i rozbudowanej formie przestrzennej 3D C-scan. Dane pozycjonowania X/Y wraz z pomiarem grubości są wyświetlane obok kursora podczas przemieszczają nad zobrazowaniem C-scan. Obok zobrazowania C-scan wyświetlane są dwa obrazy B-scan pokazujące profil zarejestrowanego zobrazowania.

Zapisane warstwy C-scan mogą być użyte do wyświetlania w formie obrotowej obrazu przestrzennego 3D. Zobrazowanie to pozwala na ukazanie grubości badanej strefy z uwzględnieniem powierzchni zewnętrznej oraz wewnętrznej profilu. Wszystkie uzyskane zobrazowania A, B oraz C-scany można zapisać w formie cyfrowej w celu stworzenia szczegółowego raportu z badań.

Casp System Dofinansowanie
Wdrożenie systemu klasy B2B automatyzującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy CASP System i Partnerami biznesowymi firmy.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2002 - 2019 © Copyright Caspsystem www.caspsystem.pl / Polityka prywatności / Zastrzeżenia prawne / Kontakt