MFLi3000

Silverwing jest uznanym na całym świecie projektantem i producentem zaawansowanych systemów skanowania den zbiorników z wykorzystaniem techniki obserwacji wypływu strumienia magnetycznego (MFL), przy czym urządzenie flagowe Floormap3Di zostało uznane za wzorzec branżowy w dziedzinie pełnej rejestracji wyników c-scan. Jednakże Silverwing wyszedł z założenia, że pełne mapowanie zbiorników nie zawsze jest wymagane, i na te potrzeby proponuje urządzenie MFLi3000 do szybkiego skanowania powierzchni z zastosowaniem dodatkowej analizy oraz wymiarowania wad (ubytków) przy pomocy techniki ultradźwiękowej.
MFLi3000 został zaprojektowany tak, aby sprostać wymaganiom związanym z badaniem den zbiorników, łącząc w sobie zaawansowane możliwości wykrywania defektów systemów flagowych Floormap z prostym w użyciu skanerem działającym w technice „stop na wadzie”.
Wspólnie zastosowane funkcje urządzeń Floormap 3Di oraz MFLi3000 pozwoliły na osiągnięcie znacznych postępów w mapowaniu korozji, co pozwala zredukować czasy inspekcji i znacznie zwiększyć jakość uzyskanych wyników. Umożliwia to inżynierom odpowiedzialnym za utrzymanie zbiorników określenie optymalnej strategii naprawy i poprawienie wyników oceny przydatności do użycia (FFS), wydłużenie programów oceny żywotności (RLA) oraz oceny ryzyka (RBI).

Wysoka wydajność i dokładność 
MFLi3000 ma na celu zwiększenie wydajności dzięki zapewnieniu technikowi potężnych, a zarazem prostych narzędzi do analizy.
Elastyczny system dostosowuje się do norm badania, niezależnie od tego, czy monitoruje on wyświetlanie w czasie rzeczywistym, automatycznie zatrzymuje się na wadzie lub daje możliwość przeglądania całych skanów po zakończeniu rejestracji.

 

KLUCZOWE CECHY:
 • 12 calowy skaner MFL (szerokość 300 mm) z 64-kanałową głowicą MFL, łącznie 256 czujników MFL.
 • wytrzymały tablet z ekranem dotykowym do obrazowania oraz kontroli skanowania
 • cyfrowa kalibracja z funkcją zapamiętywania.
 • napęd z regulacją prędkości – 500 mm/ sek.
 • skan w rzeczywistym czasie (Real Time Scan RTS) Bezpośredni widok skanowanej powierzchni.
 • widok skanowanej płyty MFLi z regulowanym progiem oraz zakładką.
 • czujniki STARS do obserwacji ubytków korozyjnych od powierzchni badanej.
 • system auto-stop na wadzie z regulowanym progiem oceny.
 • badanie przez powłoki do grubości 6 mm – zawierające FRP, GRP i SS
 • export skanów przez port USB
 • ścieżka uaktualnień Floormap3Di

 

FUNKCJE OPROGRAMOWANIA:
 • natychmiastowe wyświetlanie danych inspekcji podczas badań
 • funkcja powiększania wad – (Pan and zoom in on defects)
 • zobrazowanie C-scan / MFL oraz STARS
 • zaawansowane funkcje przetwarzania sygnałów MFL poprawia celność identyfikacji defektu
 • zobrazowanie skanowanej płyty
 • program pokazuje statystyki postępu skanowania w procentach
 • zapisane dane kalibracyjne odnośnie badanych płyt z uwzględnieniem grubości ( główny obszar, annulars )
 • ekran dotykowy działający również podczas obsługi w rękawiczkach

Widok skanowania w czasie rzeczywistym 

3

Skanowanie w czasie rzeczywistym (RTS) wyświetla widok płyty MFL, oznaczony kolorem, aby móc wyświetlić wartość MFL lub ustawić prosty czarno-biały widok wskazań powyżej progu.

Technik może oglądać ekran podczas skanowania, aby zobaczyć, gdzie występuje dany ubytek korozyjny.

Informacja jest również rejestrowana, więc gdy skaner zatrzyma się, obraz pozostaje na ekranie, co eliminuje potrzebę skanowania od nowa.
W trybie skanowania funkcja Autostop może być włączona w celu możliwości zatrzymania skanera, gdy wskaźnik przekroczy ustalony próg.
Następnie użytkownik może mieć wgląd do obrazów z ostatnich 40 skanów, pomaga to w określeniu miejsca dodatkowego badania UT oraz samego spozycjonowania.

Technologia STARS – profil powierzchniowy

4

 

 

 

 

 

 

W innowacyjnej technologii STARS zainstalowano dodatkowe 64 sensory czujników do wykrywania różnic w natężeniu pola magnetycznego spowodowanego ubytkami w powierzchni zewnętrznej (strona badania). Sygnały z czujników STARS oraz z czujników MFL są łączone i przetwarzane poprzez oprogramowanie w celu pełnego odróżnienia ubytków powierzchniowych od dobytków od dna badanej płyty.
Czujniki w technologii STARS pozwalają na skuteczne wykrywanie przez powłoki zabezpieczające do 6 mm (1/4”) grubości, umożliwiając tym samym skuteczne badanie powierzchni bez potrzeby usuwania tych powłok.

Widok MFLi 

5

 

 

 

 

 

MFLi3000 wprowadza nowy widok o dużej stopniu kontrastu w oparciu o natężenie sygnału MFL.
Mapa defektów MFLi wykorzystuje multi-paletę kolorów, aby wyróżnić obszary korozji, zmniejszyć wpływ wskazań pozornych, a co najważniejsze, aby pomóc w klasyfikacji typu defektów. Szybki przegląd pod koniec każdego skanowania daje technikowi możliwość uzyskania informacji o stanie płyty i rodzaju korozji, jeśli została wykryta.
To potężne narzędzie do wykrywania i klasyfikacji może ujawnić obecność wgłębień wżerów o małej średnicy (SRB), erozji i innych wymagających dalszej weryfikacji wskazań.
MFLi3000 posiada również unikalny algorytm wykrywania wad, który wyświetla liczbę wskazań powyżej ustalonego progu oraz widoku końcowego skanowania, aby pokazać, jak są ułożone względem skanowanej płyty.

Zapisywanie obrazów skanowania 

6

MFLi3000 nie posiada funkcji pełnego zapisu danych mapowania, ale nadal pozwala technikowi zapisać poszczególne skany z interesujących nas obszarów.
Obrazy te są przechowywane w standardowym formacie obrazu PNG, które można wyświetlać przy użyciu wielu aplikacji do przetwarzania tekstu i obrazu. Daje to dodatkową możliwość wykorzystania zobrazowania podczas raportowania, pokazując obszary korozji w uzupełnieniu do normalnego zapisu grubości podawanego przez urządzenie.

Rutynowa kalibracja

 7
MFLi3000 posiada cyfrowy system kalibracji umożliwiający łatwą konfigurację wraz z możliwością śledzenia ustawień raportowania.
Kalibrowanie można przeprowadzić na płycie kalibracyjnej Silverwing jak również dowolnej płycie która posiada zwymiarowane wady.
Wizualny wykres ustawień progowych oraz wzmocnienia zapewnia szybkie i stosunkową kalibrację czułości.

Oprogramowanie (Data Acquisition Software) 
Komputer pokładowy wykorzystuje technologię ekranu dotykowego oraz sprawdzony interfejs użytkownika, ułatwiający użytkowanie w obrębie środowiska zbiornika. Podczas skanowana dna wyświetlana jest badana powierzchnia, system MFLi3000 wyświetla w czasie rzeczywistym wykryte ubytki korozyjne w postaci c-scan.
Próg rejestracji ubytków (threshold) w czasie rzeczywistym jest w pełni regulowany i wykorzystywany do wyświetlania korozji tylko powyżej ustawionego poziomu raportowania. MFLi3000 rejestruje wszystkie sygnały, w celu możliwości obniżenia progu po zakończeniu skanowania w celu wykrycia mniejszych ubytków korozyjnych.
Aby przeprowadzić szczegółową analizę, operator może wybrać wyświetlanie MFLi / MFL w celu stwierdzenia korozji od zewnętrznej strony lub STARS w celu uzyskania informacji o ubytkach od powierzchni badania, zapewnia to natychmiastową reakcję na wykrytą korozję.
MFLi3000 posiada unikalne rozwiązanie, ponieważ zapewnia dwa w pełni regulowane progi, które współpracują ze sobą w celu zapewnienia niezrównanego poziomu wykrywania.
Aby zapewnić, że podczas skanowania w czasie rzeczywistym nie zostaną pominięte żadne wady, MFLi3000 zawiera sygnały wskaźnika odsetkowego. Ten wskaźnik informuje operatora o lokalizacji oraz ile ubytków korozyjnych zostało zarejestrowanych powyżej ustalonego progu akceptacji. Operator może następnie wrócić do wykrytego obszaru, używając funkcji odwzorowania odwrotnego skanowania MFLi3000.

Uaktualnianie ścieżki
Głowica oraz rama skanera MFLi3000 korzysta z tej samej technologii, co wykorzystywana przez zaawansowany system mapowania Floormap3Di i może zostać zmodernizowany z nowym oprogramowaniem i płytą sterowniczą w celu zapewnienia pełnego odwzorowania i zaawansowanej analizy Floormap 3Di.
Sytem po aktualizacji może pracować w trybie Floormap3Di lub MFLi3000 w zależności od wymagań inspekcyjnych.

Casp System Dofinansowanie
Wdrożenie systemu klasy B2B automatyzującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy CASP System i Partnerami biznesowymi firmy.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2002 - 2019 © Copyright Caspsystem www.caspsystem.pl / Polityka prywatności / Zastrzeżenia prawne / Kontakt