Handscan

Skaner ręczny Handscan MFL przeznaczony jest jako uzupełniające badanie den zbiorników magazynowych podczas badania urządzeniami zaawansowanymi typu: Floormap3Di i MFLi3000.
Nawet w tak małej konfiguracji najnowsze generacje magnesów stałych umożliwia badanie oraz analizę nasycenia magnetycznego badanego obszaru.

Sygnały uzyskiwane od ubytków korozyjnych, które generowane są powyżej ustalonego progu detekcji, są wyświetlane jako alarm wizualny (dioda) oraz sygnał dźwiękowy.

Niski profil urządzenia oraz przedłużony uchwyt pozwala na skanowanie obszarów trudno dostępny den zbiorników magazynowych, takich jak obszar występowania tzw. pierścienia przy ścianach bocznych jak również obszary pod rurociągami armatury lub systemów grzewczych.

Wyniki z badania urządzeniem ręcznym Handscan można dodawać do oprogramowania SIMS w połączeniu ze skanami z urządzenia Floormap daje nam to możliwość ukazania całego obszaru badanego dna zbiornika.

KLUCZOWE CECHY:
  • wysoki współczynnik wykrywania korozji (POD)
  • bardzo prosty i intuicyjny w obsłudze
  • w pełni elastyczne głowice pozwalające na dopasowanie do różnych rozmiarów rur oraz małych zbiorników
  • idealne rozwiązanie do zbiorników o małych średnicach poniżej 15 m ze wzorem w układzie płatków.
  • niski profil urządzenia z wydłużonym uchwytem
  • idealne rozwiązanie do obszarów tzw. pierścieniowych i pod rurociągami armatury
  • najnowsza generacja stałych magnesów
  • oddzielny, zasilany bateryjnie system, ręczny moduł sterowania MFL
  • wysoka precyzja oraz wydajność urządzenia przy stosunkowo niskich kosztach zakupu

 

Jak to działa?
Czujniki MFL są łączone kablem przez operatora z modułem sterującym MFL. Moduł sterujący, ustawia się na wymaganą grubość ścianki po czym reguluje się czułość urządzenia za pomocą kalibrowania na rurze odniesienia ze znanymi sztucznymi wadami. Następnie głowicę MFL skanera kładziemy na dnie zbiornika, który ma zostać poddany inspekcji, po czym przemieszczamy głowicę skanującą obserwując i nasłuchując moduł sterujący w celu wychwycenia sygnałów alarmowych z badanego elementu. Wszystkie obszary zidentyfikowane przez system Handscan mogą być zaznaczone na dnie zbiornika do dalszej analizy za pomocą innej techniki, zwykle jest to zastosowanie klasycznej metody ultradźwiękowej lub szczegółowego mapowania korozyjnego.

Casp System Dofinansowanie
Wdrożenie systemu klasy B2B automatyzującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy CASP System i Partnerami biznesowymi firmy.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2002 - 2019 © Copyright Caspsystem www.caspsystem.pl / Polityka prywatności / Zastrzeżenia prawne / Kontakt