FLOORMAP3Di

Opierając się na sukcesie system Floormap3D z systemem STARS umożliwiającym wykrywanie ubytków od dwóch stron badanego elementu inżynierowie Silverwinga opracowali najbardziej zaawansowany system MFL Floormap3Di (system oparty na analizowaniu wypływu strumienia magnetycznego) do badań den zbiorników.

Nowy system zawiera:
MFLi (intensity) – zaawansowane narzędzia oceny i weryfikacji natężenia ubytków
Dynamic cursor – dynamiczny kursor – zaawansowane narzędzie do wymiarowania oraz klasyfikacji wykrytych wad
Zastosowane innowacyjne narzędzia pozwalają na osiągnięcie znaczącego postępu w mapowaniu korozji w zbiornikach magazynowych, pozwala na wydatne skrócenie czasu kontroli przy równoczesnej poprawie jakości badanych zbiorników. Pomaga to inżynierom odpowiedzialnym za utrzymanie ruchu w ustalaniu optymalnej strategii naprawy oraz bezpośrednio wpływa na poprawę uzyskanych wyników przy jednoczesnym obniżeniem kosztów kontroli (FFS), ocenie czasu dalszej eksploatacji (RLA), oraz daje możliwość oceny ryzyka (RBI).

Wysoka wydajność i dokładność podczas badania zbiorników magazynowych.
Floormap3Di posiada większą szerokość powierzchni skanującej niż w poprzednich modelach, umożliwia skanowanie do 1440 m2 na dzień niezależnie od liczby występujących wskazań (ubytków).

Oprogramowanie zapewnia jak najbardziej efektywne pokrycie badanych płyt, a także pomaga zapewnić pokrycie maksymalnego obszaru co wpływa na wyeliminowanie możliwości ominięcia ubytków korozyjnych. Wysoka rozdzielczość czujników MFL w połączeniu z zaawansowanym przetwarzaniem sygnału oraz nowymi narzędziami klasyfikacji wady znacznie poprawiają możliwość wykrywania ubytków korozyjnych oraz możliwości wymiarowania w porównaniu z poprzednimi generacjami systemów MFL.

Floormap3Di-M
W modelu Floormap3DiM zainstalowano dodatkową funkcję pozwalającą na zatrzymanie się urządzenia na wadzie (stop on defect), które łączą zalety zaawansowanych zdolności wykrywania ubytków w systemach Floormap z prostym w obsłudze i sprawdzonym systemie MFLi3000 opartym na technologii stop on defect.

Floormap3DiM Posiada unikalny wyświetlacz pozwalający na zobrazowanie w czasie rzeczywistym podczas skanowania powierzchni. Umożliwia również ukazanie defektów oraz obszarów po zakończeniu poszczególnego skanowania. Innowacyjny system napędowy pozwalana powrót urządzenia na wadę w celu ukazania miejsca wykrytych ubytków co znacząco obniża czas potrzebny na późniejsze odniesienie wad do danego szkicu. W celu uzyskania większej ilości informacji na temat techniki zawartej 3DiM proszę odwiedzić zakładkę z systemem MFLi3000.

 

GŁÓWNE ZALETY: 
 • w pełni weryfikowalne dane inspekcji
 • możliwość kontroli 100% powierzchni dna zbiornika
 • pełen zapis zebranych danych
 • wysokie prawdopodobieństwo wykrycia ubytków korozyjnych
 • kontrola pewności (Inspection confidence)
 • sprawdzona trwałość i niezawodność
 • 20 lat techniki MFL ponad 60 lokalizacji firm na całym świecie bazującej na technice MFL firmy Silverwing

 

KLUCZOWE CECHY:
 • czujniki wielosensorowe z 64 sensorami pozawala na maksymalizację zdolności wykrywania ubytków korozyjnych
 • 256 indywidualnych sensorów dla uzyskania rozdzielczości skanowania 4.6 x 2 mm
 • zaawansowane przetwarzanie sygnału otrzymanego od wady wraz z narzędziami klasyfikacyjnymi
 • skuteczne badanie przez powłoki zabezpieczające do 6 mm łącznie z ze stosowanymi powłokami FRP, GRP and SS
 • transfer danych poprzez gniazdo USB
 • kalibracja cyfrowa dla różnych grubości płyt
 • zasilanie bateryjne brak przewodów zewnętrznych
 • ekran dotykowy komputera zapewnia natychmiastowy dostęp do oceny wad
 • napęd elektryczny – stała prędkość 0.5 m/s

 

FUNKCJE OPROGRAMOWANIA: 
 • natychmiastowe wyświetlanie danych inspekcji podczas badań
 • funkcja powiększania wad – (Pan and zoom in on defects)
 • zobrazowanie C-scan / MFL oraz STARS
 • zaawansowane funkcje przetwarzania sygnałów MFL poprawia celność identyfikacji defektu
 • zobrazowanie płyty skanowanej
 • program pokazuje statystyki postępu skanowania w procentach
 • zapisane dane kalibracyjne odnośnie badanych płyt z uwzględnieniem grubości ( główny obszar, annulars )
 • ekran dotykowy działający również podczas obsługi w rękawiczkach

 

Rutynowa kalibracja
System Floormap zawiera nową procedurę kalibracyjną, która tworzy oddzielne krzywe kalibracyjne dla górnej i dolnej powierzchni. Podczas kontroli oprogramowanie pierwsze identyfikuje jeżeli sygnał jest generowany z górnej lub dolnej części strony, a następnie automatycznie stosuje krzywą wzorcową odpowiednią do strony ocenianych ubytków dla dokładniejszych szacunkowych obliczeń głębokości wady. Krzywe kalibracyjne są powiązane z danymi inspekcyjnymi które powiela się w raporcie wraz z numerem seryjnym skanera w celach dostarczenia pełnych danych inspekcyjnych dla celów archiwizacji. Pozwala to na zwiększenie zaufania przeprowadzonej kontroli zarówno dla firm inspekcyjnych oraz właścicieli badanych aktywów.

4

 

 

 

 

 

Przykład skorodowanej blachy
Obszerna korozja wżerowa na powierzchni górnej.

Zobrazowanie STARS w rozszerzeniu Raw
widok zarejestrowany poprzez sensory STARS Dokładne przedstawienie górnego profilu.

Zobrazowanie MFLi
‚Intensywność’ zobrazowanie natężenia wad MFL. Służy do kwalifikacji i oceny wad.

Zobrazowanie procentowego ubytku MFL
Widok przetwarzanych i filtrowanych danych MFL, kolorami oznaczono szacowaną utratę wartości procentowej ubytku.

Zobrazowanie kalibracji MFL

Nowe algorytmy przetwarzania sygnałów opracowane dla systemu Floormap3Di umożliwiają większą dokładność prezentacji obszaru ubytku z wykorzystaniem automatycznej funkcji oddzielania i filtracji „szumów” powstających podczas skanowania płyty.

Zmniejszenie szumów poprzez zastosowane filtry pozwala na poprawę jakości uzyskiwanych obrazów z powierzchni badania poprzez czujniki typu STARS jednocześnie zwiększając efektywność kontroli.

9

Zobrazowanie MFLi
Floormap3Di wprowadza nową jakość obrazu płyty w oparciu o intensywny obraz. Mapa wskazań MFLi korzysta z wielu palet kolorów aby jak najlepiej wyróżnić obszary korozji oraz zmniejszyć maksymalnie efekt fałszywych wskazań co niewątpliwie ma pomóc sklasyfikować poprawnie rodzaj wykrytej wady.
Oprogramowanie to jest potężnym narzędziem do wykrywania i klasyfikacji wad nawet w przypadku wżerów o małej średnicy, (SRB), wżery erozyjne oraz wiele wskazań które wymagają dalszej weryfikacji. MFLi posiada najwyższą rozdzielczość czujników matrycy w branży przez to Floormap3Di daje dużo wyższe możliwości przetwarzania sygnału i wiarygodnej oceny.

6

Technologia STARS – profil powierzchni
W innowacyjnej technologii STARS zainstalowano dodatkowe 64 sensory czujników do wykrywania różnic w natężeniu pola magnetycznego spowodowanego ubytkami w powierzchni zewnętrznej (strona badania). Sygnały z czujników STARS oraz z czujników MFL są łączone i przetwarzane poprzez oprogramowanie w celu pełnego odróżnienia ubytków powierzchniowych od dobytków od dna badanej płyty.

Czujniki w technologii STARS pozwalają na skuteczne wykrywanie przez powłoki zabezpieczające do 6 mm (1/4”) grubości, umożliwiając tym samym skuteczne badanie powierzchni bez potrzeby usuwania tych powłok.

8

MFL RAW View
Floormap3Di został wyposażony w najwyższej jakości czujniki MFL wraz z zaawansowanymi funkcjami przetwarzania sygnałów. Czujniki o wysokiej rozdzielczości są niezbędne aby zapewnić szczegółowy obraz MFL oparty na rozszerzeniu RAW.

Surowy niefiltrowany widok obrazu MFL raw pozwala na przedstawienie całościowego obrazu od strony górnej oraz dolnej badanej płyty. Surowy nie przetworzony widok MFL raw umożliwia operatorowi na analizowanie oraz weryfikowanie danych inspekcji co wpływa bezpośrednio na zwiększenie efektywności I pewności kontroli również w ujęciu samokontroli związanej z możliwością popełnienia błędu przez operatora. Wpływa to bezpośrednio na wyeliminowanie prawdopodobieństwa wystąpienia błędów podczas inspekcji techniką MFL.

12

Kursor dynamiczny (Dynamic Cursor)
Dynamiczny Kursor (DC) jest doskonałym narzędziem do weryfikacji pomagającym w identyfikacji trudnych do analizy wielkości danych, do których zaliczamy głębokość ubytków korozyjnych, niekontrolowane rozprzestrzenianie się bakterii w zagadnieniach biologicznych oraz identyfikację otworów przelotowych.
Dynamiczny kursor bazuje na podstawie obliczenia oczekiwanej straty objętości, średnicy w odniesieniu do znanej głębokości. Kursor w postaci pierścienia jest oznaczany podczas przemieszczania się nad wadą która zmienia się dynamicznie w celu ukazania oczekiwanej średnicy wady.
Korzystając z techniki DC, możemy wydatnie przyśpieszyć rozróżnianie wstępne wad w kierunku oznaczania wad istotnych które mogą być dokładnie zweryfikowane (walidowane) poprzez technikę ultradźwiękową. Wydatnie zmniejsza to czas kontroli i poprawia wydatnie dokładność metody.
Na pierwszy rzut oka operator jest w stanie stwierdzić które wskazania prawdopodobnie zostały zwymiarowane wedle oczekiwanych poziomów dokładności a które mogą być przewymiarowane lub niedomiarowane z powodu objętości znacznie różniącej się od wad wzorcowych.

13

Prezentacja korozji
Nowe algorytmy przetwarzania sygnałów opracowane dla Floormap3Di dają dużo większą możliwość dokładnej prezentacji obszaru wady wykorzystując przy tym automatyczną funkcję filtracji szumów.
Zastosowanie specjalnych filtrów redukujących szumy skutecznie poprawiają rozdzielczość wykrywanych ubytków na powierzchni górnej oraz dolnej badanych płyt, jednocześnie wpływa to na wyeliminowanie lub organicznie przymusu stosowania dodatkowych technik potwierdzających rodzaj wad przez co skutecznie zwiększa się efektywność kontroli.

14

 

SIMS Oprogramowanie do raportowania
Silverwing Inspection Mapping Software (SIMS) Jest kompletnym pakietem do raportowania zapewniający wydajne i skuteczne środki umożliwiające stworzenie raportu uwzględniającego szereg informacji na temat badanego obiektu również w uwzględnieniu historycznym. Pozwala na stworzenie wysokiej jakości raportów uwzględniających dane badanego zbiornika dotyczące stanu zbiornika oraz danych związanych z identyfikacją.
SIMS Importuje dane skanowania z Floormap i automatycznie każdy z osobna ustawia względem siebie aby przedstawić pełny obraz np. dna zbiornika magazynowego ukazując lokalizację i nasilenie wszystkich ubytków korozyjnych w zakresie od 20% ubytku lub określoną wartość w zakresie użytej palety barw co 10%.

Korozja może być wyświetlana w postaci pojedynczych kolorowych pikseli w celu zapewnienia dokładnych informacji o stanie poszczególnych obszarów dna zbiornika. Alternatywnie badane płyty mogą być oznaczane w sposób kolorystyczny zgodnie z maksymalnym wykrytym ubytkiem w celu szybszej analizy całościowej badanego dna zbiornika.

Unikalną cechą oprogramowania SIMS jest możliwość dodawania wyników z innych kontroli przeprowadzanych na dnie zbiornika. Możemy dodawać wyniki z badań ultradźwiękowych, Handscan, MFL jak również wyniki z badania spoin. Funkcja ta ma na celu możliwość stworzenia kompletnego raportu (fingerprint) umożlwiającego wiarygodną ocenę stanu zbiornika.

 

SIMS NAJWAŻNIEJSZE CECHY:
 • wyświetla pełne dane skanowania badanych den zbiorników
 • korzysta automatycznie ze szkiców typu Auto CAD w przypadku systemów Floormap
 • szkice CAD podczas skanowania ręcznego
 • narzędzie do pomiarów obszarów oraz wymiarowania ubytków korozyjnych
 • możliwość projektowania w programie schematów badanych den z rozkładem poszczególnych płyt (zawiera standardowe szkice zgodne ze standardami API)
 • oprogramowanie obejmuje techniką ręczną MFL, Vacuum box, badania MT, UT, jak również możliwość zamieszczania danych z badań wizualnych
 • podgląd ubytków z rozróżnieniem na ocenianą powierzchnie górną i dolną (Top/Bottom)
 • możliwość porównania badań bieżących z historycznymi
 • lista i zapis danych UT
 • podgląd raportu
Casp System Dofinansowanie
Wdrożenie systemu klasy B2B automatyzującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy CASP System i Partnerami biznesowymi firmy.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2002 - 2019 © Copyright Caspsystem www.caspsystem.pl / Polityka prywatności / Zastrzeżenia prawne / Kontakt