CMAP

Oprogramowanie CMAP firmy Silverwing jest innowacyjnym oprogramowaniem do kompleksowego zarządzania danymi uzyskanymi podczas badań diagnostycznych. Umożliwia zbieranie skomplikowanych często danych z różnych inspekcji w celu archiwizacji oceny oraz raportowania. Unikalne podejście wykorzystane w oprogramowaniu umożliwia zbieranie i przedstawianie danych z różnych rodzajów zastosowanych badań również w formatach zapisanych podczas kontroli urządzeniami innych firm. Pozwala to na w pełni kompleksowe podejście do wyników w celu analizy, przeglądania oraz udostępniania danych. CMAP opracowano i wdrożono jako centralne oprogramowanie, które umożliwia kontrolę nad cennymi danymi z inspekcji. Pozwala na stworzenie pełnego obrazu badanego naczynia. CMAP rozwiązuje również problem zarządzania ogromną ilością danych, które są zbierane podczas badań diagnostycznych najnowszymi urządzeniami do mapowania. Daje to możliwość łatwego dostępu do szczegółowych danych wyników oraz duże możliwości przeglądania danych z całych badanych elementów. Zapewnia również solidną platformę do rozwijania zaawansowanych możliwości analizy poprzez pełen zapis danych historycznych które w łatwy sposób można odnieść do danych najnowszych.

KLUCZOWE CECHY: 
  • szybki, prosty program do analizy danych z inspekcji
  • automatyczne pozycjonowanie skanów w oparciu o współrzędne X/Y wprowadzone jako dane akwizycyjne
  • import danych urządzenia, obrazów oraz szkiców
  • import rysunków CAD w formacie DXF/DWG
  • schematy kontrolne z obszarami – oznaczanie oraz pomiary
  • porównywanie danych historycznych z najnowszymi – szacunkowa analiza degradacji w czasie
  • automatyczne generowanie raportów
  • narzędzia pomiarowe do analizy i wymiarowania obszarów wyodrębnionych
  • filtrowanie w czasie rzeczywistym oraz pena możliwość manipulacji danymi
  • funkcja zoom do dokładniejszej obserwacji wykrytych wskazań

Prosty scan: Obraz złożeniowy
System odwzorowywania pozwala na automatyczne rozmieszczenie w odpowiednim miejscu danych powierzchni skanowania. Pozwala na zbudowanie kompleksowego obrazu badanego naczynia

Narzędzia raportowania
CMAP umożliwia automatyczne tworzenie raportów z kontroli za pomocą zaawansowanego konfiguratora pozwalającego na umieszczanie skanów w odniesieniu do rysunków CAD oraz gotowych szkiców. Dokument może być edytowany jak również można dodawać adnotacje w postaci zdjęć oraz na przykład notatek

Adnotacje dotyczące obszarów ocenianych
Użytkownicy mogą definiować obszary zainteresowania w podświetlonym widoku wraz z adnotacjami opisującymi dany obszar.

Narzędzia pomiarowe
CMAP posiada narzędzia pozwalające na zwymiarowanie obszarów wady. Bramki pomiarowe mogą analizować dane z różnych skanów z uwzględnieniem skanów wykonanych przez urządzenia z innych firm. Otrzymujemy szereg informacji włącznie z pełnymi danymi A-scan.

Zaawansowana paleta narzędzi
CMAP posiada zaawansowane narzędzia z możliwością aktualizacji danych w czasie rzeczywistym obrazu niezależnie od wielkości skanów.

Casp System Dofinansowanie
Wdrożenie systemu klasy B2B automatyzującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy CASP System i Partnerami biznesowymi firmy.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2002 - 2019 © Copyright Caspsystem www.caspsystem.pl / Polityka prywatności / Zastrzeżenia prawne / Kontakt