Oświetlenie LEDowe stanowi technikę preferowaną przez szeroko rozumiany przemysł oświetleniowy, co tym samym powoduje wypieranie z użycia standardowych żarówek i świetlówek. Podobna tendencja jest zauważalna w obszarze badań nieniszczących.

Główne zalety lamp LEDowych UV to m.in.:

  • mniejsza masa i większa mobilność – z uwagi na możliwość zasilania lamp prądem stałym za pomocą kompaktowych wysokowydajnych akumulatorów
  • natychmiastowa gotowość do pracy bezpośrednio po załączeniu lampy
  • większa efektywność transmisji światła – zastosowanie nowych odmian soczewek do diod LED wpływa na zwiększenie wydajności wiązki światła, bez potrzeby stosowania filtrów dyfuzyjnych
  • lepsze chłodzenie – zmniejszenie ryzyka oparzenia się operatora podczas pracy
  • brak negatywnego wpływu na środowisko – nie zawierają rtęci
  • długa żywotność diod

Przy wyborze światła LED przeznaczonego do badań nieniszczących najważniejszym czynnikiem jest długość fali, ponieważ emitowane widmo światła UV-A w dużym stopniu wpływa na skuteczność fluorescencji barwnika/pigmentu.

Początkowo, gdy opracowywano skład środków chemicznych do badań penetracyjnych / badań magnetyczno-proszkowych, dostępne były jedynie źródła światła UV oparte na rtęci, które pozwalały na emitowanie światła UV-A o długości fali 365,4 nm. Dlatego też wszelkie środki fluorescencyjne penetrujące i magnetyczno-proszkowe zostały dostrojone do fluorescencji w świetle UV przy 365nm. Barwniki fluorescencyjne/pigmenty absorbują energię z promieniowania UV-A, następnie cząsteczka barwnika fluorescencyjnego przechodzi do wzbudzonego stanu elektronowego. Upraszczając, przy przechodzeniu do stanu podstawowego cząsteczki emitują światło widzialne. Ta konwersja energii umożliwia obserwowanie fluorescencji ludzkim okiem.

W lampach UV opartych na diodach LED długość fali jest zmienna i zależy od pojedynczych diod zastosowanych dla danej lampy. Aby być pewnym, że używając daną lampę UV wywołamy fluorescencję środków do badań PT i MT, diody LED muszą charakteryzować się występowaniem piku przy długości fali w zakresie 360-370nm.

ASTM International jest międzynarodową organizacją, która opracowuje oraz publikuje normy m.in. w dziedzinie badań nieniszczących. Najnowszym standardem w zakresie bezpieczeństwa i wydajności lamp UV-A stosowanych w kontroli NDT jest norma ASTM E 3022. Z kolei wymagania dla lotnictwa określa specyfikacja Rolls-Royce RRES 90061.

Norma ASTM E 3022 zawiera szczegółowe procedury testowania i listę danych, które mają być gromadzone przez producentów w celu poświadczenia wydajności LEDowych lamp UV. Niniejsza specyfikacja zawiera także wytyczne dot. sprawozdań i wymagań eksploatacyjnych dla lamp UV-A LED. Proces certyfikacji jest dwuetapowy:

I ETAP – certyfikacja danego modelu lampy UV – obejmuje weryfikację m.in. profilu wiązki światła, min. odległości roboczej dla jednolitej wiązki światła, max. temperatury lampy podczas pracy ciągłej, czasu stabilizacji lampy, parametrów pracy przy max. dopuszczalnej temperaturze roboczej, czasu rozładowania baterii, przepuszczalności filtra.
II ETAP –  indywidualne testy – certyfikat zgodności jest wydawany dla każdej lampy UV.

Niniejsza procedura testowa nie jest przeznaczona dla użytkownika końcowego. Wymagania dotyczące weryfikacji skuteczności LEDowych lamp UV, które zobowiązany jest wykonywać użytkownik, są takie same jak dla standardowych lamp. Wymagania zostały określone w następujących normach:

  • ASTM E 1417 lub ASTM E 165 – dla lamp stosowanych w badaniach penetracyjnych
  • ASTM E 1444 lub ASTM E 3024 – dla lamp stosowanych w badaniach magnetyczno-proszkowych.

Nasza oferta zawiera lampy UV, które spełniają wymagania ww. norm. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą ręcznych lamp UV niemieckiej firmy MR Chemie WIĘCEJ

Przy składaniu zapytań ofertowych prosimy o zaznaczenie, że certyfikat zgodności jest przez Państwa wymagany. W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt: ndt@casp.pl lub +48 32 614 12 29

CASP System – Twój partner w dziedzinie Badań Nieniszczących i Automatyki Przemysłowej!
Beam IT