W przemyśle odlewniczym i lotniczym radiografia cyfrowa zadomowiła się już na dobre, ale ciągły rozwój tej metody badań nieniszczących przyczynia się do pojawiania nowych możliwości w badaniach diagnostycznych w przemyśle energetycznym i petrochemicznym.
Jednym z istotnych badań diagnostycznych jest wykrycie korozji m.in. rur i zbiorników.

Największa przewaga radiografii cyfrowej nad analogową to możliwość otrzymania wyników badań w czasie rzeczywistym, lepsza, jakość obrazu i wzrost wykrywalności wad, a także dużo łatwiejsza ocena i interpretacje obrazu.
Dzięki pojawieniu się normy PN EN ISO 17636-2 dotyczącej badań radiograficznych w zakresie kontroli złączy spawanych przy użyciu detektorów DDA, została uporządkowana całość badania i parametryzacja obrazu od A do Z . Norma podobnie jak technika filmowa (PN EN ISO 17636-1) mówi o dwóch klasach badania A (podstawowa) i B (ulepszona), a także o zakresach wymagań jakie należy spełnić dla badanej grubości – wykrywalność wzorców: IQI i Duplex oraz wymagań SNR (stosunek sygnału do szumu). Norma ta tyczy się tylko i wyłącznie oceny jakości obrazu, a całą ocenę złącza wykonujemy w oparciu o PN EN ISO 5817 lub PN EN ISO 10042 w zakresie wymaganego poziomu jakości.

NOVO DR łącząc wymienione wyżej zalety (wyniki badań w czasie rzeczywistym, jakość obrazu, wzrost wykrywalności wad) i doświadczenie stworzyła systemy badawcze dedykowane wszędzie tam gdzie liczy się mobilność, prostota obsługi i intuicyjne oprogramowanie wraz z możliwością badań korozji i osadów techniką tangencjalną. Technika tangencjalna to badanie brzegów rurociągu z ustawieniem źródła na linii przechodzącej przez środek rury lub źródła na zewnątrz jej krzywizny.

Idea badania korozji w radiografii cyfrowej znalazła zastosowanie dzięki możliwości stosowania powiększenia obrazu – badany detal może być odsunięty od elementu obrazującego przy zachowaniu ciągle ostrego obrazu. Takie rozwiązanie oferuje możliwość prowadzenia badań przez zaizolowane rurociągi i instalacje oraz wszędzie tam gdzie dostęp do badanego elementu może być utrudniony. Przy takich warunkach pracy przemysłowe badania radiograficzne, mogą z powodzeniem zastąpić metodę ultradźwiękową – dając szybki wgląd w stan rurociągu bez konieczności dodatkowych kosztów na jego rozizolowanie i rusztowanie. Stosując badania radiograficzne, możemy dokonywać pomiarów średnic, grubości ścianek, wymiarów wad oraz wszelkich ubytków korozji wżerowej, ogólnej i erozji badanego rurociągu.

Badanym elementem może być rurociąg, ale ponadto kolektory, zastawki, walczaki kotłowe i zbiorniki ciśnieniowe oraz wszelkie złącza spawane i konstrukcje poddane korozji lub erozji.

NOVO DR oferuje rozwiązania i narzędzie do analizy badanego odlewu czy spoiny, ale ponadto pozwalające na wgląd w instalację eksploatacyjną. Szybka i precyzyjna diagnoza z powodzeniem może zastąpić pomiary grubości metodą UT.
Z NOVO DR przyszłość – jest już dziś!

CASP System – Twój partner w dziedzinie Badań Nieniszczących i Automatyki Przemysłowej!
Beam IT