Metrologia

Obsługiwany przez ARGUS 600 i kamerę K600 lub Z600, jednostka TIVE 600 pozwala na magazynowanie na USB, nadających się do eksportu obrazów JPEG, oraz wykorzystania trójwymiarowej i porównanwczej funkcji .procesów pomiarowych dedykowanych dla badań endoskopowych.

TRÓJWYMIAROWE STEREOSKOPOWE POMIARY DŁUGOŚCI

  • Połączenie sond ARGUS 600 o średnicach 4, 5 i 6 mm oraz bocznej lub patrzącej na wprost końcówki pomiarowej do TIVE 600 pozwala zmierzyć długość defektów w większości obserwowanych płaszczyzn również z dużych odległości.

„PUNKT – LINIA” TRÓJWYMIAROWE POMIARY STEREO

  • Połączenie sond ARGUS 600 o średnicach 4, 5 i 6 mm oraz bocznej lub patrzącej na wprost końcówki pomiarowej do TIVE 600 pozwala zmierzyć głębokość usuniętego materiału w większości obserwowanych płaszczyzn również z dużych odległości.

TRÓJWYMIAROWE POMIARY POWIERZCHNI

  • Połączenie sond ARGUS 600 o średnicach 4, 5 i 6 mm oraz bocznej lub patrzącej na wprost końcówki pomiarowej do TIVE 600 pozwala sprawdzić i ocenić powierzchnię defektu w większości obserwowanych płaszczyzn również z dużych odległości.

TRÓJWYMIAROWE POMIARY GŁĘBOKOŚCI WAD

  • Połączenie sond ARGUS 600 o średnicach 4, 5 i 6 mm oraz bocznej lub patrzącej na wprost końcówki pomiarowej do TIVE 600 pozwala zmierzyć głębokość wad w większości obserwowanych płaszczyzn również z dużych odległości

POMIARY PORÓWNAWCZE

  • Połączenie sond ARGUS 600 o średnicach 4, 5 i 6 mm oraz bocznej lub patrzącej na wprost końcówki pomiarowej do TIVE 600 pozwala sprawdzić, określić wielkość defektu poprzez porównanie go do obiektu na zdjęciu o znanych wymiarach lub do obrazu wzorca.

BLOKI TESTOWE BTS 40 - BTS 50 - BTS 60

  • Bloki testowe pozwalają na weryfikację odpowiedniego funkcjonowania trójwymiarowych pomiarów stereo wykonywanych przez EFER. Raport jest dostarczany wraz z blokiem testowym, zapewniającym identyfikowalność względem normy ISO 9001:2000.

Casp System Dofinansowanie
Wdrożenie systemu klasy B2B automatyzującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy CASP System i Partnerami biznesowymi firmy.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2002 - 2015 © Copyright Caspsystem www.caspsystem.pl / Polityka prywatności / Zastrzeżenia prawne / Kontakt
Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Szukasz sprawdzonego dostawcy w zakresie NDT?

Casp System Sp. z o.o.
43-603 Jaworzno, ul. Puszkina 2

tel.: +48 32 720 24 04 I +48 32 614 12 29
fax: +48 32 614 09 19 I +48 32 750 56 06
GSM: +48 728 929 408
mail:ndt@casp.pl


Napisz do nas!